Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ έχει εγκριθεί και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενώ, παράλληλα, έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.
 
Με δεδομένο ότι έχει εξασφαλιστεί τόσο η χρηματοδότηση της εκπόνησης των σχετικών μελετών όσο και των εργασιών αναστήλωσης του μνημείου, ο κ. Κόνσολας ζητά να επιταχυνθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης.
 
Σε δήλωσή του ο Βουλευτής Δωδεκανήσου τονίζει:
 
«Η αποκατάσταση και αναστήλωση κτιρίων, που αποτελούν μνημεία, όπως το Μεσαιωνικό Ναυαρχείο Ρόδου, είναι άμεση προτεραιότητα. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν το έργο έχει ενταχθεί και εγκριθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
Προς 
Κύριο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
ΘΕΜΑ: «Δημοπράτηση των μελετών και του έργου αναστήλωσης και επισκευής του κτιρίου του Μεσαιωνικού Ναυαρχείου Ρόδου»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων-Τμήμα Α’ Σχεδιασμού και Μελετών του Υπουργείου Παιδείας, είχε καταθέσει, συντάσσοντας και το ανάλογο τεχνικό δελτίο, πρόταση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου της αναστήλωσης, συντήρησης, επισκευής και εξοπλισμού του κτιρίου «Μεσαιωνικό Ναυαρχείο Ρόδου», προκειμένου να στεγαστούν εκεί οι υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους στα Δωδεκάνησα.
 
Το έργο εγκρίθηκε και ενεγράφη στο ΠΔΕ, στη ΣΑ ΕΟ44, με κωδικό έργου 2014ΣΕ04400000 με τίτλο «Ολοκλήρωση της αναστήλωσης, συντήρηση, επισκευή, εξοπλισμός καθώς και εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών του διατηρητέου κτιρίου ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟ ΡΟΔΟΥ» και συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ.
 
Οι σχετικές εργασίες έχουν, μάλιστα, τύχει της έγκρισης του Υπουργείου Πολιτισμού.
 
Είναι σαφής η ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης των μελετών, αλλά και του έργου της αποκατάστασης του κτιρίου προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους στα Δωδεκάνησα και να επιλυθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται (ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας, περιορισμένος χώρος εργασίας, φθορά αρχειακού υλικού). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να επιταχύνει τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου