Ο Βουλευτής ζητά να δοθεί προτεραιότητα στη Ρόδο σε ό, τι αφορά στην κατανομή των 2.440 προσλήψεων που έχουν αποφασιστεί για φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
 
Παραθέτει, μάλιστα, και συγκεκριμένα στοιχεία για να καταδείξει το μέγεθος της υποστελέχωσης στο νοσοκομείο της Ρόδου.
 
Υπάρχουν 100 μόνο νοσηλευτές για 360 κλίνες, 20 ειδικευόμενοι γιατροί ενώ χρειάζονται 60 και 82 γιατροί, ενώ οι οργανικές θέσεις είναι 148.
 
Ανάλογης μορφής υποστελέχωση καταγράφεται στο ΕΚΑΒ αλλά και σε Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία που καλύπτουν μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, όπως στη Νότια Ρόδο.
 
Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι γιατροί και νοσηλευτές έχουν υπερβεί τα όρια της ανθρώπινης αντοχής αφού εργάζονται ασταμάτητα και χωρίς ρεπό για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ενώ τονίζει την υπερτοπική σημασία και διάσταση του Νοσοκομείου της Ρόδου.
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας 
 
ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός για την κάλυψη των κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Ρόδου και στο ΕΚΑΒ, εν όψει των προσλήψεων για την κάλυψη 2.440 κενών θέσεων φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Με την υπογραφή της πράξης του υπουργικού συμβουλίου εγκρίθηκε η πλήρωση 2.440 κενών οργανικών θέσεων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
 
Η απόφαση αυτή είχε συμφωνηθεί και εκκρεμούσε από την περίοδο της προηγούμενης κυβέρνησης και περιλαμβάνει την πρόσληψη 600 ειδικευόμενων γιατρών,1.100 νοσηλευτών,100 θέσεις πληρωμάτων ασθενοφόρου για το ΕΚΑΒ και 55ο θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων.
 
Όπως γνωρίζετε οι δομές δημόσιας υγείας στη Ρόδο, βρίσκονται σε οριακή κατάσταση λόγω των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού στις δομές δημόσιας υγείας.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα συζητήθηκε η αναγκαστική συγχώνευση τμημάτων στο νοσοκομείο της Ρόδου λόγω των τεράστιων ελλείψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Οφείλω, επίσης, να σας επισημάνω ότι το Νοσοκομείο της Ρόδου έχει υπερτοπική διάσταση και εμβέλεια καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρου σχεδόν του Αιγαίου.
 
Στο νοσοκομείο της Ρόδου υπάρχουν 100 νοσηλευτές για 360 κλίνες ενώ οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται είναι για 489 νοσηλευτές. Οι υπάρχοντες νοσηλευτές έχουν ξεπεράσει τα όρια τους αφού εργάζονται κάτω από εξαντλητικές συνθήκες και χωρίς ρεπό.
 
Στο νοσοκομείο της Ρόδου υπηρετούν επίσης 82 γιατροί ενώ οι οργανικές θέσεις είναι 148 ενώ από τις 60 θέσεις ειδικευόμενων γιατρών έχουν καλυφθεί μόνο οι 20.
 
Ανάλογη υποστελέχωση υπάρχει και σε παραϊατρικές ειδικότητες, στα Κέντρα Υγείας του νησιού, στα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία που καλύπτουν μεγάλες γεωγραφικά περιοχές, όπως τη Νότια Ρόδο, αλλά και στο ΕΚΑΒ.
 
Οφείλω να σας επισημάνω ότι ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται την τουριστική περίοδο και οι δομές δημόσιας υγείας και το νοσοκομείο καλούνται να καλύψουν αυξημένες ανάγκες και περιστατικά, σε καθημερινή βάση.
Είναι σαφές ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στο νοσοκομείο της Ρόδου και στο ΕΚΑΒ.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Αν υπάρχει προγραμματισμός για την κατανομή των 2.440 προσλήψεων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Πόσες από αυτές τις θέσεις αφορούν στην κάλυψη των κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκομείο της Ρόδου και στο ΕΚΑΒ στο νησί;
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου