Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει ότι ένα νέο και σύγχρονο σκάφος χρειάζεται προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της παράνομης μετανάστευσης και διάσωσης αλλά και για τη μεταφορά ασθενών από τα μικρά νησιά σε μονάδες υγείας της Λέρου και της Κω.
 
Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι το Λιμεναρχείο της Λέρου διαθέτει ένα παλιό σκάφος το οποίο χρειάζεται το διπλάσιο χρόνο για τη διακομιδή των ασθενών από τα μικρά νησιά.
 
Η παραλαβή ενός σκάφους που να καλύπτει τις προϋποθέσεις για την ταχεία μεταφορά ασθενών αποτελεί πράξη  κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης  και συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. 
 
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου αναφέρει ότι τα νέα σκάφη που διαθέτει ή βρίσκονται σε διαδικασία παραλαβής από το Λιμενικό Σώμα, πρέπει να διατεθούν σε ακριτικές περιοχές και σε νησιά στα οποία υπάρχουν υπαρκτές και πραγματικές ανάγκες, όπως η Λέρος.
 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς Κύριο Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
 
ΘΕΜΑ: «ʼμεση διάθεση νέου και σύγχρονου σκάφους  στο Λιμεναρχείο Λέρου»
 
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Τα νέα σκάφη που διαθέτει το Λιμενικό Σώμα πρέπει να κατανέμονται με αντικειμενικά και ορθολογικά κριτήρια.
 
Στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Λέρου υπάρχουν αυξημένα προβλήματα και ανάγκες, λόγω της έξαρσης των μεταναστευτικών ροών αλλά και της πολύπλευρης παρουσίας και δραστηριότητας του Λιμενικού Σώματος που επεκτείνεται ακόμα και στο πεδίο της διακομιδής ασθενών από μικρότερα νησιά, όπως το Φαρμακονήσι, οι Λειψοί και η Πάτμος.
 
Το σκάφος που διαθέτει σήμερα το Λιμεναρχείο Λέρου είναι παλαιό και δεν διαθέτει την ταχύτητα που απαιτείται προκειμένου να επιχειρεί με αποτελεσματικότητα, τη στιγμή που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες λόγω της έντασης του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης. 
 
Παράλληλα, πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει έκτακτα περιστατικά και να μεταφέρει με ταχύτητα ασθενείς στα νοσοκομεία της Λέρου και της Κω.
 
Το Αρχηγείο του Λιμενικού στον Πειραιά, πριν μερικούς μήνες, παρέλαβε, μέσω διαγωνισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας, σκάφη που πληρούν τις προϋποθέσεις για μεταφορά ασθενών με επταμελές πλήρωμα.
 
Δικαιωματικά ένα από αυτά τα σκάφη θα πρέπει να διατεθεί στο Λιμεναρχείο της Λέρου.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να διαθέσει ένα από τα σκάφη που έχει παραλάβει το Αρχηγείο του Λιμενικού Πειραιά στο Λιμεναρχείο της Λέρου.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου