Τα νέα σκάφη που διαθέτει το Λιμενικό Σώμα πρέπει να κατανέμονται με αντικειμενικά και ορθολογικά κριτήρια.
Στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Λέρου υπάρχουν αυξημένα προβλήματα και ανάγκες, λόγω της έξαρσης των μεταναστευτικών ροών αλλά και της πολύπλευρης παρουσίας και δραστηριότητας του Λιμενικού Σώματος που επεκτείνεται ακόμα και στο πεδίο της διακομιδής ασθενών από μικρότερα νησιά, όπως το Φαρμακονήσι, οι Λειψοί και η Πάτμος.
 
Το σκάφος που διαθέτει σήμερα το Λιμεναρχείο Λέρου είναι παλαιό και δεν διαθέτει την ταχύτητα που απαιτείται προκειμένου να επιχειρεί με αποτελεσματικότητα, τη στιγμή που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες λόγω της έντασης του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης. 
 
Παράλληλα, πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει έκτακτα περιστατικά και να μεταφέρει με ταχύτητα ασθενείς στα νοσοκομεία της Λέρου και της Κω.
 
Το Αρχηγείο του Λιμενικού στον Πειραιά, πριν μερικούς μήνες, παρέλαβε, μέσω διαγωνισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας, σκάφη που πληρούν τις προϋποθέσεις για μεταφορά ασθενών με επταμελές πλήρωμα.
 
Δικαιωματικά ένα από αυτά τα σκάφη θα πρέπει να διατεθεί στο Λιμεναρχείο της Λέρου.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να διαθέσει ένα από τα σκάφη που έχει παραλάβει το Αρχηγείο του Λιμενικού Πειραιά στο Λιμεναρχείο της Λέρου.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου