Το πρόγραμμα απαιτεί επαρκείς πιστώσεις για να υλοποιηθούν οι δράσεις αλλά και την πρόσληψη προσωπικού που θα ασχοληθεί με το έργο της δακοκτονίας και της παρακολούθησης του προγράμματος.
 
Στην Περιφέρεια Ν.Αιγαίου και ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, οι πιστώσεις που διατέθηκαν δεν επαρκούν και κινούνται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, συγκριτικά με τις υφιστάμενες ανάγκες.
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ.αρ. 6414/25-2-2015 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανεμήθηκε στην Π.Ε Δωδεκανήσου, για το 2015, ποσό 230.425 ευρώ.
 
Είναι σαφές, σύμφωνα και με στοιχεία της περιφέρειας αλλά και με τις υφιστάμενες ανάγκες, ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν καλύπτει ούτε τις ανάγκες ψεκασμών για την δακοκτονία.
 
Επιπρόσθετα, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι διαδικασίες για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, που θα ασχοληθεί με το έργο της δακοκτονίας.
 
Είναι σαφές ότι οι ελλείψεις αυτές και η αδυναμία υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, θα έχει επιπτώσεις στην παραγωγή, στους αγρότες αλλά και στο φυτικό κεφάλαιο στα Δωδεκάνησα.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί
 
1.Εάν στις προθέσεις του Υπουργείου είναι η αύξηση των πιστώσεων στην Π.Ε Δωδεκανήσου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.
 
2.Εάν στις προθέσεις του Αν.Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού που θα ασχοληθεί με το έργο της δακοκτονίας. Για να γίνουν οι προσλήψεις τον Μάιο, η έγκριση και οι σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί δύο μήνες πριν.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου