Παράλληλα, ο κ.Κόνσολας κατέθεσε αναφορά με τις ελλείψεις, αναλυτικά, σε ιατρικό,νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, που αναδεικνύει το μέγεθος της υποστελέχωσης του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει,επίσης, ότι η έλλειψη ψυχιάτρων οδήγησε στην αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Οξέων Περιστατικών του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου, που κάλυπτε τις ανάγκες νοσηλείας και φροντίδας 25 έως 40 ασθενών σε σοβαρή κατάσταση, από όλα τα Δωδεκάνησα. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2016

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου»

Κύριε Υπουργέ,

Η στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας.

Οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, κρίσιμων ειδικοτήτων, οδηγούν το Θεραπευτήριο σε καθεστώς οριακής λειτουργίας, τη στιγμή, μάλιστα, που δεν καλύπτει μόνο τις ανάγκες των κατοίκων ενός μεγάλου νησιού αλλά και τις ανάγκες πασχόντων από χρόνια και σοβαρά ψυχικά νοσήματα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ό,τι αφορά στο ιατρικό προσωπικό από τις 62 οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο οργανόγραμμα υπηρετούν 13 γιατροί.

Από τις 395 οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού είναι κενές οι 232.

Η εικόνα υποστελέχωσης του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου έχει παράπλευρες απώλειες, δημοσιονομικού χαρακτήρα. Υπάρχει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από τις αεροδιακομιδές. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν γίνει, το τελευταίο οκτάμηνο, 48 αεροδιακομιδές από τη Λέρο προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιστατικά, κάτι που σημαίνει ανάλογη και υψηλή επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Είναι σαφές ότι το κόστος των διακομιδών είναι πολλαπλάσιο από το κόστος πρόσληψης ιατρικού προσωπικού.

Ένα μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου είναι η έλλειψη ψυχιάτρων, που έχει οδηγήσει στην αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Οξέων Περιστατικών, το οποίο κάλυπτε τις ανάγκες 25 έως 40 ασθενών από όλα τα Δωδεκάνησα, για χρονικό διάστημα από έναν έως τρεις μήνες. Όλοι αυτοί οι ασθενείς και κυρίως οι οικογένειες τους είναι πλέον αναγκασμένοι να μετακινούνται στην Αθήνα.

Αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόνο δύο ψυχίατροι, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες ενός Τμήματος Οξέων Περιστατικών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου Υγείας σε ότι αφορά στη στελέχωση του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό; Ποιος είναι ο προγραμματισμός αλλά και το σχετικό χρονοδιάγραμμα;

2. Εάν το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να ενισχύσει το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου με ψυχιάτρους για να επαναλειτουργήσει το Τμήμα Οξέων Περιστατικών, που εξυπηρετούσε όλους τους ασθενείς από τα Δωδεκάνησα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου