Ο κ. Κόνσολας χαρακτηρίζει ως επιτακτική ανάγκη την άρση του καθεστώτος ανομοιογένειας στο πυροσβεστικό σώμα και την άμεση ενεργοποίηση των διατάξεων που ισχύουν και για τα άλλα σώματα.
 
Επισημαίνει ότι οι ανάγκες σε προσωπικό του πυροσβεστικού  σώματος είναι ιδιαίτερα αυξημένες και πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο μονιμοποίησης των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης που πληρούν τα κριτήρια του Ν. 3938/2011.
 
Σε δήλωση του, ο κ. Κόνσολας επισημαίνει:
 
«Η κυβέρνηση εξάντλησε το ενδιαφέρον της στις καθαρίστριες αλλά και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων στο δημόσιο.
Υπάρχουν όμως πιεστικές και υπαρκτές ανάγκες στο πυροσβεστικό σώμα , ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουμε ασύμμετρες απειλές και πρέπει να ενισχυθεί η πυροπροστασία. Το Υπουργείο οφείλει να εξετάσει το θέμα της μονιμοποίησης των πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης, που πληρούν τα κριτήρια του Ν.3938/2011 και να προχωρήσει η ομογενοποίηση του Π.Σ αλλά και η ενίσχυση του με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.»
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ.Κόνσολα, έχει ως εξής:
                                 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΘΕΜΑ: ‘’ Ομογενοποίηση Πυροσβεστικού Σώματος’’
 
Κύριε Υπουργέ
 
  
Η άρση της ανομοιογένειας στο Πυροσβεστικό Σώμα, σε σχέση με τα ισχύοντα στο νόμο 3938/2011, είναι ζήτημα μείζονος σημασίας.
  
Ιδιαίτερα όταν στο Πυροσβεστικό Σώμα υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, αδυναμία κάλυψης κενών θέσεων αλλά και πιεστικές ανάγκες στον τομέα της πυροπροστασίας.
  
Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης θα μπορούσαν να καλύψουν αυτά τα κενά και να μονιμοποιηθούν εφόσον εμπίπτουν στο νόμο 3938/2011.
  
Η ομογενοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί ζήτημα ισότητας και δικαιοσύνης και η Πολιτεία οφείλει να δείξει τη δέουσα προσοχή αλλά και το ανάλογο ενδιαφέρον.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να προχωρήσει, άμεσα, στην ομογενοποίηση του Π.Σ και στη μονιμοποίηση πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης που πληρούν τα κριτήρια του ν. 3938/2011.
 
Ο ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου