Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι  ο ανεπαρκής εξοπλισμός με νέα οχήματα, δημιουργούν προβλήματα δυσλειτουργίας και μειώνουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Σώματος .
 
Ο Βουλευτής ζητά να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της με εξοπλισμό και να αντικατασταθούν οχήματα λόγω παλαιότητας, με σύγχρονα οχήματα, για το οποία δεν θα υπάρχει το υψηλό κόστος συντήρησης που καταγράφεται σήμερα αλλά ούτε και  φαινόμενα ακινητοποίησης οχημάτων, λόγω βλάβης .
 
Παράλληλα, ζητά να μάθει σε ποιες υπηρεσίες και διευθύνσεις κατανεμήθηκαν τα νέα οχήματα που προμηθεύτηκε η Ελληνική Αστυνομία.
 
Ακολοθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα. 
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 
ΘΕΜΑ: «Δυσχεραίνεται το έργο του προσωπικού της Ελληνικής  Αστυνομίας από την κακή κατάσταση και την παλαιότητα των οχημάτων της στα νησιά της Δωδεκανήσου»
 
 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ανταποκριθεί η Ελληνική Αστυνομία στην αποστολή της, είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών της με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και κυρίως με νέα και σύγχρονα  οχήματα.
 
Οι υπηρεσίες της Αστυνομίας στα Δωδεκάνησα και ειδικότερα στη Ρόδο και στην Κω είναι αντιμέτωπες με σοβαρά προβλήματα, όπως τα συχνά τροχαία ατυχήματα ειδικά κατά την τουριστική περίοδο, τη συχνή αστυνόμευση για τη διασφάλιση της τάξης αλλά και το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών.
 
Η αντιμετώπιση αυτών των συνθηκών απαιτεί τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
 
Η παλαιότητα των οχημάτων, η μεγάλη μείωση κονδυλίων αλλά και οι χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης για τη συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο στα κεντρικά Αστυνομικά Τμήματα των νησιών της Ρόδου και της Κω, αλλά και στα περιφερειακά τμήματα των άλλων νησιών στα οποία πολλές φορές δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο όχημα για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. 
 
Η φθορά του χρόνου είναι εμφανής στα περισσότερα οχήματα (αυτοκίνητα και μηχανές) και αποτυπώνεται σε συχνές βλάβες.
Πολλά οχήματα είναι ακινητοποιημένα ή έχουν διανύσει πάνω από 100.000χλμ, κάτι που σημαίνει υψηλό κόστος συντήρησης.
                                                 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να προβεί στην άμεση αντικατάσταση παλαιών και αναξιόπιστων οχημάτων με νέα και σύγχρονα ,  αλλά και στην αποδέσμευση κονδυλίων για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη συντήρησή τους.
 
2.Ποιος είναι ο προγραμματισμός για την ενίσχυση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα Δωδεκάνησα με νέα και σύγχρονα οχήματα.
 
3.Σε ποιες υπηρεσίες και διευθύνσεις κατανεμήθηκαν τα νέα οχήματα που προμηθεύτηκε η Ελληνική Αστυνομία;
 
 
Ο ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου