Ο Βουλευτής, με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, επισημαίνει ότι οι ανεξόφλητες οφειλές και οι απλήρωτοι λογαριασμοί προς τη ΔΕΗ, ξεπερνούν τα 2 δις ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός πολιτών και επιχειρήσεων δεν μπορεί να ενταχθεί και να ανταποκριθεί στο ισχύον πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και διακανονισμού.
 
Ο Μάνος Κόνσολας, σε δήλωση του επισημαίνει:
 
«Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν και για αυτούς πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα.
 
Είναι, όμως, δεδομένο ότι υπάρχουν πολίτες και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στη ΔΕΗ. Έχουν συσσωρευτεί χρέη που δεν μπορούν να εξοφληθούν με το υπάρχον πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών προς την επιχείρηση. Χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο, με αύξηση του αριθμού των δόσεων.
 
Είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει ρευστότητα η επιχείρηση και να μειωθούν οι οφειλές, που σήμερα υπερβαίνουν τα 2 δις ευρώ».
Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 
ΘΕΜΑ: «Δημιουργία νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών προς τη ΔΕΗ, με αύξηση του αριθμού των δόσεων»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Οι ανεξόφλητες οφειλές και οι απλήρωτοι λογαριασμοί πολιτών και επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ, υπερβαίνουν πλέον τα 2 δις ευρώ.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2014, στην κατανάλωση μέσης τάσης οι ανεξόφλητες οφειλές ανέρχονταν στα 259,2 εκ. ευρώ, εκ των οποίων το 38% των οφειλετών είναι βιομηχανικοί καταναλωτές, το 22% εμπορικοί, το 8% αγροτικοί ενώ το 32% των οφειλών προέρχεται από την κατανάλωση ρεύματος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 
Στην κατανάλωση χαμηλής τάσης, δηλαδή σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι οφειλές προς τη ΔΕΗ ανέρχονται σε 1.072 δις ευρώ.
Είναι εμφανές ότι η αύξηση των οφειλών προς τη ΔΕΗ οφείλεται στην αδυναμία πολιτών και επιχειρήσεων να ενταχθούν και να ανταποκριθούν με συνέπεια, στο ισχύουν πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών, που ισχύει στην επιχείρηση.
 
Πέρα από τις συνέπειες της κρίσης και της ύφεσης, υπάρχουν επιχειρήσεις που η λειτουργία τους έχει εποχικό χαρακτήρα, όπως είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, οι οποίες δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τη ΔΕΗ, κατά τη διάρκεια των μηνών που δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν.
 
Η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ρυθμίσεων οφειλών προς τη ΔΕΗ, με μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, είναι επιβεβλημένη. Θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα παράσχει ρευστότητα στην επιχείρηση.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου ρυθμίσεων οφειλών προς τη ΔΕΗ, με την αύξηση του αριθμού των δόσεων.
 
2.Εάν στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας υπάρξει μέριμνα για την ένταξη σε ειδικό πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών των επιχειρήσεων που έχουν εποχικό χαρακτήρα, σε ό, τι αφορά στη λειτουργία τους.
 
3.Ποιες είναι οι σημερινές οφειλές προς τη ΔΕΗ των καταναλωτών μέσης και χαμηλής τάσης.
 
4.Ποιες είναι οι οφειλές του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τη ΔΕΗ.
 
5.Εάν ασκείται έλεγχος από το Υπουργείο σχετικά με την εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου ρυθμίσεων οφειλών από τη ΔΕΗ, σε ό, τι αφορά στην τήρησή του, από την επιχείρηση και αν αντιμετωπίζονται όλοι οι οφειλέτες με τον ίδιο τρόπο.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου