Κατέθεσε σειρά προτάσεων για την επένδυση στη νέα οικονομία της γνώσης, μίλησε για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας και χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο στόχο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020,την ενίσχυση της καινοτομίας.
Στην τοποθέτηση του ο κ.Κόνσολας επισήμανε :
«Το αναπτυξιακό πρότυπο των δύο προηγούμενων δεκαετιών δεν είχε δομικά στοιχεία που θα συντελούσαν στη δημιουργία ενός παραγωγικού προτύπου με όρους αειφορίας, σε βάθος χρόνου.
Δεν είχε στόχευση στο μέλλον, αντίθετα είχε ημερομηνία λήξης.
Δημιουργήθηκε μια κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, προσανατολισμένη να συμμετέχει στην απορρόφηση συγκεκριμένων πόρων για την εκτέλεση έργων και υποδομών.
Τώρα πρέπει να σχεδιάσουμε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο.
Με αντοχή και ισχύ μέσα στο χρόνο.
Να στηριχθεί σε πόρους του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, του νέου ΕΣΠΑ, αλλά θα το υπερβεί χρονικά.
Να ανατροφοδοτηθεί από την επιχειρηματικότητα της γνώσης που θα δημιουργηθεί.
Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο θα έχει, ως δομικά στοιχεία, την τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία.
H διάσταση αυτών των δομικών στοιχείων θα αποτυπωθεί παντού.
-Στην δημόσια διοίκηση και στη λειτουργία του Κράτους.
-Στην ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.
-Στη διαμόρφωση μιας νέας επιχειρηματικότητας , που θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη.
-Στη σύνδεση της έρευνας με τα Πανεπιστήμια, την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση αλλά και τις επιχειρήσεις.
-Σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ενοποιεί το χώρο της έρευνας, θα επιτρέπει την άσκηση οριζόντιων πολιτικών και σχεδιασμών.
-Στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και προσανατολισμός της ερευνητικής διαδικασίας σε τομείς που συνιστούν προτεραιότητα για το νέο αναπτυξιακό μας πρότυπο.
Ποιοι είναι οι στόχοι:
-Μία Εθνική Ευρυζωνική Στρατηγική για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και των ψηφιακών υπηρεσιών. 
-Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, δημιουργεί μια νέα σχέση ανάμεσα στο Κράτος και στην οικονομία, στις επιχειρήσεις.
Θεωρώ όμως ότι για να υπάρχει και μία πρακτική απεικόνιση σε αυτό το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, πρέπει να αναφερθούμε σε μία ιεράρχηση, στους τομείς προτεραιότητας, εκεί δηλαδή που ως χώρα έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα.
Ποιοι είναι αυτοί.
1ον. Ο τουρισμός. Η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που μεταφράζεται στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο τουρισμός και υπηρεσίες υγείας και στην παροχή νέων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες.
2ον. Ο πρωτογενής τομέας και κύρια ο αγροτοδιατροφικός τομέας. Μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες μπορεί πλέον να γίνεται απευθείας και αδιαμεσολάβητη συναλλαγή μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Αυτό σημαίνει καλύτερες τιμές, αμοιβαία ωφέλεια για τους δύο αλλά και μία νέα ρύθμιση της αγοράς.
3ον. Οι νέες τεχνολογίες. Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να δημιουργήσει ισχυρές επιχειρήσεις και να παράξει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής