Με το Νόμο 4042/2012 (Α’ 24) – που ενσωματώνει τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ – δόθηκε η βάση για την  κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και των αντίστοιχων Περιφερειακών (ΠΣΔΑ), με στόχο να δοθούν οι κατάλληλες στρατηγικές κατευθύνσεις, ώστε μέσω ενός συνεκτικού πλέγματος σχεδίων, προγραμμάτων, δράσεων και έργων να εφαρμόζεται η εθνική πολιτική διαχείρισης αποβλήτων και να επιτυγχάνονται οι στόχοι.
 
Η Κυβέρνηση της ΝΔ, προετοίμασε 13 έργα Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων, ώστε να δοθούν λύσεις σε χρόνιες παθογένειες του συστήματος. Οι εκλογές τον Ιανουάριο του 2015 και η έως τώρα αδράνεια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στον τομέα δίνει ένα ακόμη αρνητικό πρόσημο  για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την οικονομία και προκαλεί το μένος των Τοπικών Κοινωνιών. 
 
Κατά την Κυβέρνηση το «νέο» ΕΣΔΑ «συμπυκνώνει τη ριζικά διαφορετική πολιτική αντίληψη της νέας διακυβέρνησης». Στοχεύει δε στην  «Κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων …». Δεν ξεκαθαρίζει με ποιο τρόπο όμως. 
Πιθανότατα με τη στροφή σε ένα ξεπερασμένο – από την κρισιμότητα  των καιρών και την πλούσια διεθνή εμπειρία στον τομέα – μοντέλο κρατικοδίαιτης δομής της δεκαετίας του ’80. 
 
Τον Ιούνιο ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνης δήλωνε «έχουν δρομολογηθεί εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπολειπόμενων συμμείκτων ΑΣΑ με συνολική δυναμικότητα 2.404.450 τόνους ανά έτος με τη μορφή ΣΔΙΤ τα οποία θα ανασταλούν. Αντ’ αυτών θα σχεδιαστούν έργα υποδομές και δράσεις με βάσει το νέο ΕΣΔΑ», χωρίς όμως να  έχει προσδιορίσει την δαπάνη που προκαλεί σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Ωστόσο ένα εξάμηνο μετά, διατείνεται «Ναι στα ΣΔΙΤ αλλά με νέους όρους». Στο ίδιο μήκος κύματος και η Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων. 
 
Ως εκ τούτου ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
 
Α) Ποιο το περιβαλλοντικό και το επενδυτικό κόστος για την υλοποίηση της στρατηγικής και των κατευθύνσεων του ΕΣΔΑ του Ιουνίου 2015; 
 
Β) Τί προτίθεται τελικά να κάνει η Κυβέρνηση με τα έργα ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων και πώς σχεδιάζει να αντιμετωπίσει το μείζον πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων που συνεχώς διογκώνεται; 
 
Γ) Υπάρχει θέμα νομιμότητας των Αποφάσεων της Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων και στις εξαγγελίες για ανατροπή διαγωνιστικών διαδικασιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί;  
 
Δ) Δεδομένου ότι το ΕΣΠΑ αποτελεί επενδυτικό εργαλείο αλλά δε διαθέτει ανεξάντλητους πόρους, με τί πόρους προτίθεται η Κυβέρνηση να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς της;  
 
 
Οι ερωτώντες βουλευτές