σχετικά με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, γίνεται αναφορά σε αλλαγές στο ΦΠΑ.
 
Παραθέτω το σχετικό απόσπασμα από το αγγλικό κείμενο:
 
 I. Fiscal structural policies Tax policies – Greece commits to: Reform VAT policy, administration and enforcement. Robust efforts will be made to improve collection and fight evasion making full use of electronic means and other technological innovations. VAT policy will be rationalised in relation to rates that will be streamlined in a manner that maximises actual revenues without a negative impact on social justice, and with a view to limiting exemptions while eliminating unreasonable discounts. 
 
Είναι σαφές ότι η ασαφής αυτή διατύπωση, ανοίγει ζήτημα κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου.
 
Επίσης, είναι ανάγκη να καθοριστούν με ακρίβεια ποιες είναι οι παράλογες εκπτώσεις και εξαιρέσεις από τον ΦΠΑ, που η κυβέρνηση δεσμεύεται να επανεξετάσει; Ανήκουν σε αυτές οι μειωμένοι συντελεστές που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου; Υπάρχει ζήτημα αύξησης του ΦΠΑ στις τουριστικές επιχειρήσεις;
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Εάν η κυβέρνηση αποδέχεται ότι υπάρχει ζήτημα κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά μας και αν ο ίδιος προτίθεται να προδιαγράψει με ακρίβεια τις παράλογες εκπτώσεις ή εξαιρέσεις για τις οποίες κάνει μνεία στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Eurogroup.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου