Όπως είναι γνωστό το Υπουργείο Παιδείας προκήρυξε αριθμό θέσεων, με τις οποίες, όμως, δεν επιτυγχάνεται η απορρόφηση όλων των εκπαιδευτικών ενώ πρέπει να τονιστεί ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν προσληφθεί στο δημόσιο με διαδικασίες ΑΣΕΠ. 
 
Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι υπάρχουν κενά και ελλείψεις προσωπικού σε δομές δημόσιας υγείας και ζητά να καλυφθούν τα συγκεκριμένα κενά από τις ειδικότητες των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και αφορούν σε ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα.
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα έχει ως εξής:
 
 
E Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας
Κύριο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Κύριο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
 
ΘΕΜΑ: ”Απορρόφηση στις δομές δημόσιας υγείας των εκπαιδευτικών ΤΕ και ΠΕ ειδικοτήτων ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα” 
 
Κύριοι Υπουργοί, 
 
Στο κύμα διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών, στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, εντάχθηκαν πολλές ειδικότητες που αφορούν σε ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα, οι οποίοι είχαν προσληφθεί στο δημόσιο με διαδικασίες ΑΣΕΠ.
 
Ειδικότητες φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, μαιευτικής, δημόσιας υγιεινής, κοινωνικής εργασίας, οδοντοτεχνικής, ραδιολογίας – ακτινολογίας, ιατρικών εργαστηρίων και άλλες αντίστοιχες ειδικότητες, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της δημόσιας υγείας αλλά και της εκπαίδευσης. 
 
Όπως, γνωρίζετε πολύ καλά και οι ίδιοι, οι ανάγκες στον χώρο της υγείας, στις δημόσιες δομές υγείας, στο ΕΣΥ, αλλά και στις δομές της δημόσιας εκπαίδευσης, στα ΙΕΚ, στις σχολές του ΟΑΕΔ, στα ΕΠΑΛ, στα ΤΕΙ, είναι αρκετά μεγάλες. Ενισχύοντας τις θέσεις αυτές με προσωπικό που έχει τα απαραίτητα προσόντα και ικανότητες, αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες και η λειτουργία του δημόσιου τομέα στον τομέα της υγείας και στον τομέα της εκπαίδευσης.
 
Ειδικά στις νησιωτικές περιοχές, οι ανάγκες επάνδρωσης θέσεων και στις δομές υγείας και στις δομές εκπαίδευσης είναι επιβεβλημένη. Η υποστελέχωση σε αυτές τις δομές είναι γνωστή και η ανάγκη κάλυψης των θέσεων είναι επιβεβλημένη. Οι εκπαιδευτικοί με ειδικότητες που αφορούν σε ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα μπορεί να απορροφηθούν σε αντίστοιχες θέσεις στις δομές δημόσιας υγείας, εφόσον δεν απορροφήθηκαν όλοι στις θέσεις που προκήρυξε το Υπουργείο Παιδείας.
 
Πρέπει να προταχθεί η ανάγκη κάλυψης των κενών θέσεων στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας από τους εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, που αξίζει να τονιστεί ότι έχουν προσληφθεί στο δημόσιο με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και τώρα κινδυνεύουν με απόλυση.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί
 
1. Τι προτίθενται να κάνουν αναφορικά με την απορρόφηση, από δομές δημόσιας υγείας, των εκπαιδευτικών με ειδικότητες ιατρικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων που έχουν ενταχθεί στο δημόσιο με διαδικασίες ΑΣΕΠ. 
 
2. Εάν το Υπουργείο Παιδείας έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες απορρόφησης αυτών των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και αν πρόκειται να υπάρξει νέα προκήρυξη.