Ο κ. Κόνσολας χαρακτηρίζει άνιση την αντιμετώπιση των κτηνοτρόφων των νησιών μας και ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να διασφαλίζει άμεσα τους πόρους, για να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων, τα χρήματα από την εξισωτική αποζημίωση.
 
Σε δήλωσή του, ο κ. Κόνσολας αναφέρει:
 
«Η καταβολή της προκαταβολής της εξισωτικής αποζημίωσης περιορίστηκε στους δικαιούχους των περιοχών εντός και εκτός σύγκλισης. Η κατάταξη του Ν. Αιγαίου στις πλούσιες περιφέρειες και, μάλιστα, με στοιχεία της προηγούμενης δεκαετίας, δεν μπορεί να γίνεται με οριζόντιους όρους.
 
Πρόκειται για άνιση αντιμετώπιση των κτηνοτρόφων της Δωδεκανήσου και του Νοτίου Αιγαίου και το Υπουργείο μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να δεσμευθούν για την άμεση καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης στους κτηνοτρόφους των νησιών μας».
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 
 
ΘΕΜΑ: «ʼνιση αντιμετώπιση και αποκλεισμός των κτηνοτρόφων του Αιγαίου από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Οι κτηνοτρόφοι των νησιών του Αιγαίου αποκλείστηκαν από την προκαταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης του 2015 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
 
Το Υπουργείο εξάντλησε τα όρια των πόρων του χρηματοδοτικού πίνακα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και από τα 221 εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν, αποκλείστηκαν οι κτηνοτρόφοι του Νοτίου Αιγαίου.
 
Οι εξισωτικές αποζημιώσεις είναι απαραίτητες για την ενίσχυση και στήριξη των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων στα νησιά του Αιγαίου, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.
 
Είναι σαφές, ότι αν το Υπουργείο, σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν προβεί άμεσα στις πληρωμές της εξισωτικής αποζημίωσης στους δικαιούχους κτηνοτρόφους του Νοτίου Αιγαίου, οι τελευταίοι θα βρεθούν σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση.
 
Ο πρωτογενής τομέας, σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές όπως η νησιωτική Ελλάδα, χρειάζεται ουσιαστική στήριξη.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να αναλάβει, άμεσα πρωτοβουλία, για να αποζημιωθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι των νησιών του Νοτίου Αιγαίου σε ό,τι αφορά στις εξισωτικές αποζημιώσεις.
 
2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους του Νοτίου Αιγαίου.
 
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου