Επισημαίνει ότι τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα κενά στα σχολεία των νησιωτικών περιοχών εξακολουθούν να παραμένουν, με αποτέλεσμα να τίθενται εμπόδια στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 
Ο κ. Κόνσολας τονίζει τη σημασία και το ρόλο που διαδραματίζει ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου στη στήριξη της οικογένειας, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, και επισημαίνει ότι στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κω, 60 παιδιά και 60 οικογένειες περιμένουν ακόμα να λειτουργήσουν τα ολοήμερα τμήματα.
 
Παράλληλα, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, αναφέρει ότι στο συγκεκριμένο σχολείο δεν έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 
ΘΕΜΑ: «Κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κω»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται τρεις μήνες από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αλλά και τα προβλήματα υποστελέχωσης στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις νησιωτικές περιοχές, εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων.
 
Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κω δεν λειτουργούν τα δύο ολοήμερα τμήματα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών, ενώ δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα εκπαιδευτικοί για την Αγγλική και τη Γερμανική Γλώσσα.
 
Είναι περιττό να επισημάνει κανείς τη συμβολή του θεσμού του ολοήμερου σχολείου στην στήριξη της οικογένειας, ειδικά σε αυτή τη χρονική συγκυρία.
 
Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κω έχουν υποβληθεί 60 αιτήσεις-εγγραφές μαθητών και μαθητριών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου, κάτι που σημαίνει δύο τμήματα.
 
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα τα δύο τμήματα του Ολοήμερου Σχολείου δεν έχουν λειτουργήσει, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα, όχι μόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στις οικογένειες των μαθητών.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην τοποθέτηση δύο δασκάλων στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κω για να λειτουργήσουν τα δύο ολοήμερα τμήματα αλλά και στην τοποθέτηση δύο εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου