Ο κ. Κόνσολας προτείνει να λειτουργήσει το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών, ως ΝΠΙΔ με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και να αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα για τα ζητήματα που αφορούν στην τουριστική πολιτική και ανάπτυξη.
 
Μέσα από τη λειτουργία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών μπορούν να εκπονηθούν ερευνητικά προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού, της απασχόλησης, της κατάρτισης και της τουριστικής εκπαίδευσης.
 
Μπορούν, επίσης, να διαμορφωθούν προτάσεις για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων και των δεικτών που καθορίζουν την τουριστική ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, αλλά και να αντιμετωπιστούν ζητήματα που επηρεάζουν τις εξελίξεις στον τουρισμό μας.
 
Αναφερόμενος στην πρόταση που κατέθεσε, ο κ. Κόνσολας δήλωσε:
 
«Ο τουρισμός μας στερείται ενός ερευνητικού κέντρου, ενός think tank που θα του δώσει ώθηση και θα στηρίξει επιχειρηματίες και εργαζόμενους στον κλάδο.
 
Η ίδρυση ενός Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών με έδρα τη Ρόδο, είναι μια απόλυτα ρεαλιστική πρόταση.
 
Με εφαρμογή στο παρόν και προβολή στο μέλλον.
 
Δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, θα διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Θα στηρίζει την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσα από την ερευνητική του δραστηριότητα και την κατάθεση προτάσεων.
 
Η χώρα χρειάζεται έναν εξειδικευμένο φορέα τουριστικής έρευνας και είναι ισχυρός ο συμβολισμός, η έδρα αυτού του φορέα να είναι η Ρόδος.
 
Το Ινστιτούτο αυτό μπορεί να γίνει ο σύμβουλος της Κυβέρνησης, των Περιφερειών, των Δήμων αλλά και των επιχειρήσεων για θέματα τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης».