Την άρση της απαράδεκτης διάκρισης εις βάρος υπαλλήλων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που τυγχάνει να μην υπηρετούν στις έδρες των Περιφερειών, ζητά με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση, εντελώς αναίτια με τους νόμους 4369/2016 και 4407/2016, άλλαξε τα κριτήρια επιλογής των μη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, που ταυτόχρονα υπηρετούν στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, κατά τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων οι τρεις  μόνιμοι  υπάλληλοι, που αποτελούν τα μη αιρετά μέλη, θα πρέπει υποχρεωτικά να υπηρετούν στην έδρα της Περιφέρειας.

Αυτό σημαίνει ότι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αιγαίου που υπηρετούν στη Ρόδο, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως μη αιρετά μέλη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αφού τα μη αιρετά μέλη θα πρέπει, υποχρεωτικά, να υπηρετούν στην έδρα της Περιφέρειας δηλαδή στη Σύρο. Αυτό φυσικά ισχύει για όλες τις Περιφέρειες της χώρας και αποτελεί μία άνιση και άδικη αντιμετώπιση.

Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι: «Ουσιαστικά αντιμετωπίζονται με δύο μέτρα και δύο σταθμά, υπάλληλοι με ταυτόσημες θέσεις αλλά και επιστημονικά προσόντα.

Επιστρατεύεται το κριτήριο του τόπου στον οποίο υπηρετούν και με τον τρόπο αυτό, υπονομεύεται ο ενιαίος χαρακτήρας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Τα κριτήρια επιλογής θα έπρεπε να είναι η  άσκηση  καθηκόντων προϊσταμένου  διεύθυνσης  και  ο  χρόνος  προϋπηρεσίας  στην  άσκηση  καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης, ανεξαρτήτως του που βρίσκεται η έδρα της συγκεκριμένης υπηρεσίας στην Περιφέρεια».

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

23.05.2017, ΕΡΩΤΗΣΗ_ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ