ουσιαστικά, καταργούνται οι κατά τόπους κτηματικές υπηρεσίες του δημοσίου και δημιουργούνται 7 νέες περιφερειακές διευθύνσεις δημόσιας περιουσίας στις έδρες των αντίστοιχων αποκεντρωμένων διοικήσεων.
 
Για τα Δωδεκάνησα αυτό σημαίνει ότι η έδρα αυτής της διεύθυνσης θα είναι πλέον στον Πειραιά.
 
Αυτό έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των συναλλασσομένων όσο και στην προάσπιση των συμφερόντων του δημοσίου.
 
Ο λόγος δεν είναι μόνο η απόσταση και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, ως συνέπεια του υπερσυγκεντρωτικού αυτού μοντέλου.
 
Είναι και η ιδιαιτερότητα του κτηματολογικού καθεστώτος στα Δωδεκάνησα και ο όγκος και η πολυπλοκότητα των υποθέσεων. 
 
Η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου είναι επιφορτισμένη με αυτοψίες, απαλλοτριώσεις, ελέγχους παραλιών, επιβολή προστίμων, ενώ η εγγεγραμμένη περιουσία του δημοσίου στα Δωδεκάνησα, υπολογίζεται σε 800.000 στρέμματα (τα 2/3 της Δημόσιας Περιουσίας στο σύνολο της επικράτειας), ενώ υπάρχουν και πολλά μη καταγεγραμμένα ακίνητα.
 
Επιπρόσθετα, η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα, παρά το γεγονός ότι είναι υποστελεχωμένη, είναι πρώτη σε ό, τι αφορά στην εισπραξιμότητα δημοσίων εσόδων.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να επανεξετάσει τη λειτουργία ως αυτοτελούς οργανικής μονάδας, της Κτηματικής Υπηρεσίας του δημοσίου στα Δωδεκάνησα, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου