Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ σε συνεδρίασή του, την 1η Αυγούστου 2013, αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση του τότε Προέδρου, κ. Παπαγιαννίδη, τη σύσταση Τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο.
 
Ήταν μια ιστορική απόφαση αφού αναγνώριζε την αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο, εξέλιξη που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και στη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.
 
Στην απόφαση αναφέρεται ότι η δημιουργία του τομέα θα υλοποιηθεί μετά την παραλαβή των νέων ασθενοφόρων και την πρόσληψη των διασωστών, προκειμένου να είναι εφικτή η λειτουργία τους.
 
Σας επισημαίνω ότι ήδη έχουν φτάσει στην Κάρπαθο δύο ασθενοφόρα, τα οποία προέρχονται από δωρεά, έχοντας πάρει πινακίδες κυκλοφορίας προκειμένου να τεθούν σε κυκλοφορία και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της δημόσιας υγείας στο νησί.
 
Είναι σαφές ότι η Πολιτεία οφείλει να προβεί άμεσα στη στελέχωση και στην άμεση λειτουργία τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο, αφού έχουν εκλείψει οι λόγοι που καθυστερούσαν τη λειτουργία του.
 
Το Υπουργείο Υγείας πρέπει άμεσα να στελεχώσει τον Τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο, αφού θεωρώ αυτονόητο, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΚΑΒ έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξη της μελέτης οργάνωσης και του σχεδίου δράσης του τομέα του ΕΚΑΒ στο νησί.
 
Η σχετική αναφορά υπάρχει άλλωστε στην απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ, της 1-8-2013, για τη δημιουργία τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να προχωρήσει στη στελέχωση και λειτουργία του τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάρπαθο, μετά και την παράδοση στο νησί των δύο ασθενοφόρων.
 
2. Εάν έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί από την πλευρά της αρμόδιας διεύθυνσης του ΕΚΑΒ η μελέτη οργάνωσης και του σχεδίου δράσης του νέου τομέα, όπως προβλεπόταν από την απόφαση του Δ.Σ του ΕΚΑΒ.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου