στα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου, έχει υιοθετήσει μία πρακτική που απέχει σημαντικά από μια ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος.
 
Προχωρά σε αποσπάσεις γιατρών από δομές δημόσιας υγείας άλλων νησιών της Δωδεκανήσου, οι οποίοι πολλές φορές υπηρετούν σε μονήρεις ειδικότητες.
 
Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η απόσπαση της μοναδικής ιατρού Δ/ντριας Γενικής Ιατρικής του νοσοκομείου της Λέρου, στους Λειψούς, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες δημόσιας υγείας στο νησί των Λειψών, δημιουργώντας πρόβλημα στο Κέντρο Υγείας του Νοσοκομείου της Λέρου.
 
Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο δεν επιλύεται το πρόβλημα, αλλά δημιουργούνται εντάσεις.
 
Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο της Λέρου δεν έχει ιατρό Γενικής Ιατρικής, ενώ η τελευταία απόσπαση  δεν αποτελεί τη μόνιμη και βιώσιμη λύση που επιθυμούν οι κάτοικοι των Λειψών.
Επισημαίνω ότι οι ανάγκες νησιών, όπως οι Λειψοί καλύπτονται καλύτερα με την πρόσληψη γιατρού γενικής ιατρικής ή με ειδικότητα παθολόγου.
 
Οι 800 μόνιμοι κάτοικοι των Λειψών, ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν και 180 παιδιά, δεν μπορεί να μένουν χωρίς ιατρική φροντίδα ή οι ανάγκες τους να καλύπτονται με αποσπασμένους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και συχνά ασύμβατων με τις ανάγκες τους.
 
Το ίδιο ισχύει και για το νοσοκομείο της Λέρου που δεν μπορεί να μένει χωρίς γιατρό Γενικής Ιατρικής αλλά και να έχει ελλείψεις βασικών ειδικοτήτων, τη στιγμή που καλύπτει τις ανάγκες, όχι μόνο της Λέρου, αλλά της Πάτμου, των Λειψών, του Αγαθονησίου και άλλων μικρότερων νησιών.
 
Είναι, συνεπώς, επιβεβλημένο να εγκαταλειφθεί η πρακτική των αποσπάσεων αυτού του είδους, που αποδυναμώνουν μια δομή δημόσιας υγείας,  χωρίς να λύνουν το πρόβλημα και να αναζητηθούν μόνιμες και βιώσιμες λύσεις.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν γνωρίζει το πρόβλημα και αν προτίθεται να τερματίσει την πρακτική αποσπάσεων αυτού του είδους και ιδιαίτερα γιατρών που υπηρετούν σε μονήρεις ειδικότητες δομών δημόσιας υγείας.
 
2.Εάν προτίθεται να προχωρήσει στην κάλυψη των ειδικοτήτων Ψυχιάτρου, Αναισθησιολόγου, Γυναικολόγου, Νευρολόγου, Μικροβιολόγου, Ορθοπεδικού, Ακτινολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου στο νοσοκομείο της Λέρου, εφόσον στον Οργανισμό του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου προβλέπονται εξήντα δύο (62) θέσεις ειδικευμένων γιατρών, ενώ είναι καλυμμένες μόνο δεκαέξι (16), καθώς και των προβλεπόμενων έντεκα (11) θέσεων αγροτικών γιατρών, από τις οποίες είναι καλυμμένη μόνο μία (1), ενώ από τις δεκαεπτά (17) προβλεπόμενες θέσεις ειδικευομένων γιατρών είναι καλυμμένες μόνο οι  οκτώ (8), εκ των οποίων οι πέντε (5) βρίσκονται σε παράταση. 
 
3.Εάν προτίθεται να δώσει μόνιμη και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της κάλυψης των αναγκών δημόσιας υγείας στους Λειψούς, με την άμεση πρόσληψη στο νησί, γιατρού με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολόγου.
 
4.Εάν προτίθεται να δώσει  μόνιμη  και βιώσιμη λύση  στο πρόβλημα κάλυψης της δημόσιας υγείας στο Αγαθονήσι, με την άμεση πρόσληψη στο νησί γιατρού με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολόγου, ή ενός  αγροτικού ιατρού.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου