Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου της Λέρου δεν μπορεί να προχωρήσει σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση των ασφαλισμένων της Πρόνοιας στο νησί, λόγω της μη καταχώρησης των βιβλιαρίων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
 
Η ταυτοποίηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με το ΑΜΚΑ και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά και ευρισκόμενοι, αποδεδειγμένα, σε οικονομική αδυναμία να αγοράσουν οι ίδιοι τα φάρμακα τους.
 
Με δεδομένο ότι δεν υπήρξε η σχετική ειδοποίηση, αλλά και η προετοιμασία για την ηλεκτρονική καταχώρηση των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων στην Πρόνοια στη Λέρο, ο κ. Κόνσολας, ζητά από τον Υπουργό Υγείας να εξαιρεθούν, προσωρινά, από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση οι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας στη Λέρο, προκειμένου να μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακά τους.
 
Σε δήλωσή του ο κ. Κόνσολας επισημαίνει:
 
«Προέχει η εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων, που δεν ευθύνονται οι ίδιοι για το γεγονός ότι δεν έγινε ηλεκτρονική καταχώρηση των βιβλιαρίων τους.
 
Μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση οι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας στη Λέρο».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 
ΘΕΜΑ: «ʼμεση επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση οι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας στη Λέρο»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Στη Λέρο, έχει ανακύψει ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά στους ασφαλισμένους της Πρόνοιας και σχετίζεται με την αδυναμία προμήθειας των φαρμάκων τους μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
 
Το νοσοκομείο αδυνατεί να προβεί σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση για αυτή την κατηγορία των ασφαλισμένων αφού τα βιβλιάρια ασθενείας τους, δεν έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και η ταυτοποίησή τους δεν μπορεί να γίνει μόνο με το ΑΜΚΑ.
 
Με δεδομένο ότι οι ασφαλισμένοι δεν ευθύνονται για το γεγονός ότι δεν καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά στο σύστημα, το Υπουργείο Υγείας οφείλει να δώσει άμεση λύση.
 
Η ρεαλιστική, εφικτή και επιβεβλημένη λύση θα ήταν η προσωρινή εξαίρεση των ασφαλισμένων της Πρόνοιας στη Λέρο, από το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέχρι οι αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική καταγραφή.
 
Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας και με διαπιστωμένη την οικονομική αδυναμία τους να προμηθευτούν οι ίδιοι τα φάρμακά τους.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να εξαιρέσει, προσωρινά, τους ασφαλισμένους της Πρόνοιας στη Λέρο από την υποχρεωτική ηλεκτρονική εκτέλεση των συνταγών για τα φάρμακα που χρειάζονται.
 
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου