που αφορά στους ασφαλισμένους της Πρόνοιας και σχετίζεται με την αδυναμία προμήθειας των φαρμάκων τους μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
 
Το νοσοκομείο αδυνατεί να προβεί σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση για αυτή την κατηγορία των ασφαλισμένων αφού τα βιβλιάρια ασθενείας τους, δεν έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και η ταυτοποίησή τους δεν μπορεί να γίνει μόνο με το ΑΜΚΑ.
 
Με δεδομένο ότι οι ασφαλισμένοι δεν ευθύνονται για το γεγονός ότι δεν καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά στο σύστημα, το Υπουργείο Υγείας οφείλει να δώσει άμεση λύση.
 
Η ρεαλιστική, εφικτή και επιβεβλημένη λύση θα ήταν η προσωρινή εξαίρεση των ασφαλισμένων της Πρόνοιας στη Λέρο, από το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέχρι οι αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική καταγραφή.
 
Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας και με διαπιστωμένη την οικονομική αδυναμία τους να προμηθευτούν οι ίδιοι τα φάρμακά τους.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να εξαιρέσει, προσωρινά, τους ασφαλισμένους της Πρόνοιας στη Λέρο από την υποχρεωτική ηλεκτρονική εκτέλεση των συνταγών για τα φάρμακα που χρειάζονται.
 
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου