Τα Δωδεκάνησα αλλά και οι πολίτες τους έχουν αποδείξει έμπρακτα το σεβασμό αλλά και την προσήλωσή τους στην ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων.
 
Η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει αυτό το γεγονός και να επιδεικνύει την ανάλογη συμπεριφορά.
 
Στην Πάτμο, το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργηθεί κλίμα έντασης και ανησυχίας μετά την φημολογία περί αναοριοθέτησης αρχαιολογικών χώρων και ιδιαίτερα την οριοθέτηση ολόκληρου του οικισμού της Σκάλας, ως αρχαιολογικού χώρου.
 
Οι κάτοικοι της περιοχής θεωρούν ότι ο χαρακτηρισμός ολόκληρου του οικισμού, ως αρχαιολογικού χώρου, δεν έχει ουσιαστικό έρεισμα και πρόκειται για μία ακραία ενέργεια αφού δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση ότι ολόκληρος ο οικισμός αποτελεί αρχαιολογικό χώρο.
 
Με τον τρόπο αυτό, οδηγείται σε απαξίωση η ακίνητη περιουσία τους, αλλά και τίθενται εμπόδια στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.
 
Είναι άγνωστο ποια είναι η εισήγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου αλλά και οι προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.
 
Όπως είναι γνωστό, η Πάτμος είναι υπό την εποπτεία της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου που είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και σε επίπεδο Διεύθυνσης έχει έδρα τη Ρόδο. Υπάρχει, μάλιστα, υπάλληλος στην Πάτμο που ασκεί εποπτικό έλεγχο.
 
Το ερώτημα είναι με ποια κριτήρια σχεδιάζεται η οριοθέτηση ολόκληρου του οικισμού της Σκάλας ως αρχαιολογικού χώρου και αν το Υπουργείο αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό για την οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής και κυρίως βέβαια αν είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι δεν θα διαταραχτεί. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν ισχύει το ενδεχόμενο οριοθέτησης ολόκληρου του οικισμού της Σκάλας στην Πάτμο, ως αρχαιολογικού χώρου. Που εδράζεται και σε ποια ευρήματα μία τέτοια ρύθμιση;
 
2. Υπάρχει σχετική εισήγηση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού;
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου