Όπως είναι γνωστό το Ίδρυμα, είναι αρμόδιο για τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, που με τη σειρά τους υπογράφουν ατομικές συμβάσεις έργου για την καθαριότητα των σχολείων.
 
Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι οι ανάγκες έχουν ήδη προσδιοριστεί από τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρόδου και αφορούν στην πρόσληψη 54 καθαριστριών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 28 σε εκείνα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού. 
 
Ανάλογες ανάγκες έχουν προσδιοριστεί και από τις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου.
 
Ο Βουλευτής ζητά να επισπευσθεί η υπογραφή της νέας σύμβασης χρηματοδότησης ανάμεσα στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρόδου καθώς και των άλλων δήμων της Δωδεκανήσου, προκειμένου να πληρώνονται ανεμπόδιστα και τακτικά οι  καθαρίστριες στα σχολεία μας.
 
Εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής, με την αρχή του σχολικού έτους ο Δήμος Ρόδου υποχρεούται να καταβάλει τα δεδουλευμένα στις καθαρίστριες που προσελήφθησαν φέτος ενώ εκκρεμεί από πέρυσι η καταβολή στο ταμείο του, από το  Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, το ποσό των 15.000 ευρώ που αφορά στην τελευταία δόση που προέβλεπε η σύμβαση για την εξόφληση των καθαριστριών που εργάσθηκαν κατά το σχολικό έτος 2013-2014. 
 
Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
 
Αξιότιμο Κύριο
Παναγιώτη Μανούρη,
Διευθύνοντα Σύμβουλο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
 
Κύριε Μανούρη,
 
 
Η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει αλλά υπάρχει ακόμα η εκκρεμότητα της πρόσληψης καθαριστριών στα σχολεία.
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα του συμβαλλόμενου με τις Σχολικές Επιτροπές σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση της δαπάνης για την πρόσληψη καθαριστριών στα σχολεία.
 
Στο Δήμο Ρόδου, οι Σχολικές Επιτροπές έχουν προσδιορίσει τις υφιστάμενες ανάγκες και απαιτείται η πρόσληψη 82 καθαριστριών για να καλυφθεί ο τομέας της καθαριότητας στα σχολεία του νησιού.
 
Ανάλογες ανάγκες έχουν καταγραφεί και από τις Σχολικές Επιτροπές των δήμων στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου.
 
Είναι σαφές ότι επιβάλλεται η επιτάχυνση των διαδικασιών από την πλευρά σας προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση χρηματοδότησης με τις Σχολικές Επιτροπές και οι τελευταίες να πληρώνουν ανεμπόδιστα και τακτικά τις  καθαρίστριες στα σχολεία μας.
 
 
Με εκτίμηση
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου