Ήταν η ”εύκολη λύση” για όσους νομοθετούσαν τότε και είναι αμφίβολο αν είχαν συνειδητοποιήσει και τις συνέπειες, αφού η εφαρμογή της θα άφηνε χωρίς επίδομα ανεργίας τη συντριπτική πλειοψηφία των εποχιακά εργαζόμενων.
 
Προσπαθήσαμε, στο μέτρο του δυνατού, να δώσουμε μία ρεαλιστική διέξοδο.
 
Η τροπολογία που κατατέθηκε, και με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που έγιναν και την επέκταση του ορίου στις 200 ημέρες εργασίας, επιτρέπει να καταβληθεί το επίδομα ανεργίας.
 
Η εισοδηματική κάλυψη δεν είναι πλήρης, δεν καλύπτει όλους τους μήνες αφού δεν υπήρχαν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια για το Υπουργείο Οικονομικών.
 
Θα ήταν, όμως, ολέθριο να ισχύσει η προηγούμενη διάταξη και να μην μπορούσαν να πάρουν ούτε αυτό το βοήθημα οι εποχιακά εργαζόμενοι.
 
Θέλω να καταστήσω σαφές ότι το θέμα δεν έχει κλείσει.
Κανείς μας δεν μπορεί να είναι απόλυτα ικανοποιημένος.
 
Η λύση που δόθηκε είναι προσωρινή, επιβλήθηκε από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που υπάρχουν στην παρούσα φάση.
 
Είναι δεδομένο ότι η ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στην τροπολογία, μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο την επόμενη χρονιά, να αυξηθούν οι μήνες της εισοδηματικής κάλυψης.
 
Ούτε αυτό, όμως, αρκεί.
 
Πρότεινα την αλλαγή του μοντέλου εισοδηματικής κάλυψης των εποχιακά εργαζόμενων ιδίως στον τουρισμό.
 
Μπορεί να μειωθεί ο χρόνος που θα απαιτείται η εισοδηματική κάλυψη, με το επίδομα ανεργίας.
 
Το παραπάνω, μπορεί να επιτευχθεί με επιδοτούμενη εργασία, από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που παράλληλα υπηρετούν και το στόχο της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.
 
Επιδοτούμενη εργασία δύο επιπλέον μηνών, στον τομέα του τουρισμού, αποτελεί προϋπόθεση για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και μειώνει το χρόνο κατά τον οποίο κάποιος δεν εργάζεται και μπορεί πιο εύκολα να καλυφθεί πλήρως από το επίδομα ανεργίας.
 
Με επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για τους εποχιακά εργαζόμενους.
 
Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθεί ο χρόνος που θα χρειάζονται εισοδηματική κάλυψη αυτοί οι άνθρωποι και θα μπορεί να καλυφθεί πιο εύκολα το κενό χρονικό διάστημα που δεν εργάζονται.
 
Η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει αυξημένους πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να αλλάξει το μοντέλο εισοδηματικής κάλυψης των εποχιακά εργαζόμενων.
 
Σε αυτή την κατεύθυνση ανέλαβα σήμερα πρωτοβουλία, καταθέτοντας την πρόταση αυτή στους Υπουργούς Εργασίας και Τουρισμού αλλά και στην ομάδα των Ελλήνων Ευρωβουλευτών».