Προέχει να βρεθεί λύση και όχι να καταλογίσουμε ευθύνες.
 
Στη σύσκεψη που έγινε στο Δήμο Ρόδου, κατέθεσα συγκεκριμένες προτάσεις.
 
Σήμερα, επαναλαμβάνω την πρόταση αυτή που απευθύνεται στο Υπουργείο Εργασίας αλλά και τους Δήμους, γνωρίζοντας απόλυτα και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
 
Είναι δεδομένο ότι τα 20 εκ. ευρώ που έχει εξασφαλίσει, από άλλες πηγές, το Υπουργείο δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες.
 
Επιβάλλεται η μείωση του ποσού, που αντιστοιχούσε μέχρι σήμερα ανά παιδί, για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Το ετήσιο αναλογούν ποσό για κάθε παιδί, μέχρι σήμερα, ήταν 3.700 ευρώ.
 
Η μείωση αυτή, της τάξης του 20 τοις εκατό, θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση άνω των 10 εκ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι θα ικανοποιηθεί  περίπου το 50 τοις εκατό των αιτήσεων για τη φιλοξενία παιδιών, που σήμερα είναι κυριολεκτικά στον ”αέρα.” 
 
Διαφορετικά όλα αυτά τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και δεν θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί. Όταν υπάρχουν απώλειες και περικοπές εισοδημάτων, οφείλουμε να προασπίζουμε την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.
 
Να στηρίζουμε την Ελληνική οικογένεια.
 
Να αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα να αντιμετωπίσουμε μία έκτακτη κατάσταση με αμοιβαίες υποχωρήσεις και αναθεωρήσεις.
 
Από αύριο το πρωί όμως, και αφού δοθεί αυτή η λύση για τη φετινή χρονιά, πρέπει να οικοδομήσουμε μία στερεή και βιώσιμη πολιτική για τις κοινωνικές δομές.
 
Εύχομαι και ελπίζω να υπάρξει ανταπόκριση από όλους. ”