Το πρόβλημα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει προσωπικό να εξυπηρετήσει τους πολίτες στις καθημερινές συναλλαγές τους.
 
Μετά τη συνταξιοδότηση 5 μόνιμων υπαλλήλων και τη λήξη της σύμβασης των 4 εποχικών υπαλλήλων την εβδομάδα αυτή, ουσιαστικά στο κατάστημα των ΕΛΤΑ υπάρχουν μόνο η προϊσταμένη και ένας υπάλληλος επιφορτισμένος με τα καθήκοντα της διαλογής ενώ και οι 4 διανομείς που υπάρχουν δεν επαρκούν για να καλύψουν, γεωγραφικά, τις ανάγκες ενός μεγάλου νησιού όπως είναι η Κάλυμνος.
 
Xαρακτηριστικό είναι, επίσης, ότι δεν έχει εκδοθεί άλλη προκήρυξη για την πρόσληψη εποχικών ή συμβασιούχων.
 
Με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί να υπάρξει εξυπηρέτηση των πολιτών στις συναλλαγές τους αφού το κατάστημα των ΕΛΤΑ, μετά και τη λήξη της σχέσης εργασίας των συμβασιούχων, δεν διαθέτει υπάλληλο ή υπαλλήλους που θα εξυπηρετούν τους πολίτες.
 
Η λύση της απόσπασης υπαλλήλου από γειτονικά νησιά είναι θνησιγενής αφού δεν θα λύσει το πρόβλημα και επιπλέον θα δημιουργήσει προβλήματα και στις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ στο νησί από το οποίο θα αποσπαστεί.
 
Είναι σαφές κάτω από αυτές τις συνθήκες ότι δεν θα υπάρξει μόνο υποβάθμιση των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ προς τους κατοίκους της Καλύμνου και τους επισκέπτες αλλά θα τεθεί εν αμφιβόλω και αυτή ακόμα η λειτουργία του καταστήματος.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1.  Εάν γνωρίζει το πρόβλημα.
2. Με ποιο τρόπο και πότε προτίθεται να ενισχύσει με το αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία του, το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Κάλυμνο.
 
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Βουλευτής Δωδεκανήσου