Το Υπουργείο Υγείας με την υπ’ αρ. 42968/09.06.2016 απόφαση του, προσδιόρισε τα νοσοκομεία δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών της χώρας, στα οποία οι ειδικευόμενοι γιατροί που τοποθετούνται, θα μπορούν να συνεχίσουν την ειδικότητά τους απρόσκοπτα, χωρίς την περαιτέρω αναμονή τους σε άλλα Νοσοκομεία,  που παρέχουν πλήρη ειδικότητα.
 
Η συγκεκριμένη διάταξη δίνει κίνητρα στους γιατρούς για να στελεχώσουν τα περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας και ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών, των οποίων ο δείκτης υποστελέχωσης είναι ιδιαίτερα υψηλός.
 
Από τη συγκεκριμένη απόφαση, όμως, εξαιρέθηκε, για άγνωστους λόγους, το νοσοκομείο της Ρόδου που έχει υπερτοπική εμβέλεια και σημασία εξυπηρετώντας μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή.
 
Όπως, εύστοχα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, η εξαίρεση του Νοσοκομείου της Ρόδου πέρα από αναίτια, προκαλεί μεγάλα προβλήματα, αφού στο Νοσοκομείο της Ρόδου  λειτουργούν δύο  παθολογικές και δύο  χειρουργικές κλινικές και οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν σχεδόν μηδενική στελέχωση ειδικευομένων γιατρών.
 
Με την εξαίρεση του νοσοκομείου της Ρόδου από τα ευνοϊκά κριτήρια για την τοποθέτηση ειδικευόμενων γιατρών, απομακρύνεται η προοπτική άμεσης στελέχωσής του με ειδικευόμενους γιατρούς.
 
Το Υπουργείο οφείλει να εξηγήσει με ποια κριτήρια αποκλείστηκε το νοσοκομείο της Ρόδου ενώ αντίθετα συμπεριελήφθησαν τα νοσοκομεία Χίου, Ρεθύμνου, Κέρκυρας, Σύρου και Σάμου.
 
Κυρίως, όμως, οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα αυτή την άνιση αντιμετώπιση, εντάσσοντας και το Νοσοκομείο της Ρόδου στα νοσοκομεία στα οποία μπορούν να τοποθετούνται ειδικευόμενοι γιατροί με ευνοϊκά κίνητρα για την εξέλιξή τους.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Για ποιο λόγο εξαιρέθηκε το Νοσοκομείο της Ρόδου και αν προτίθεται να αποκαταστήσει, με νέα και άμεση απόφαση, αυτή την άνιση αντιμετώπιση.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου