Με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Βρούτση, επισημαίνει ότι τείνει να δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό πρόβλημα, αφού στο υφιστάμενο καθεστώς ρυθμίσεων έχουν ενταχθεί μόνο 35.000 επιχειρήσεις ενώ εκτός ρύθμισης χρεών, εφόσον δεν μπορούν να ανταποκριθούν, παραμένουν 355.000 επιχειρήσεις. 
 
Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι στόχος δεν πρέπει να είναι οι κατασχέσεις αφού κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει κοινωνική ανάφλεξη. 
 
Αντίθετα, τονίζει ότι ο στόχος πρέπει να είναι η είσπραξη των οφειλών, που τις έχει άμεση ανάγκη το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και η δυνατότητα όλων των επιχειρήσεων να μπουν σε ένα νέο καθεστώς ρύθμισης χρεών και να τους δοθεί η ευκαιρία να επιβιώσουν. 
 
Ο Μάνος Κόνσολας προτείνει πάγωμα των οφειλών που υπάρχουν μέχρι το τέλος του 2013 και να μην ισχύσουν οι προσαυξήσεις του 2014, που ανεβάζουν το ύψος των οφειλών και καθιστούν αδύνατη την εξόφληση τους. 
 
Ζητά, επίσης, αύξηση των δόσεων που μπορεί να γίνουν 72, σε συνδυασμό με τη στήριξη από τις τράπεζες των επιχειρήσεων με τη δημιουργία ενός τραπεζικού προϊόντος προσανατολισμένου στην εξόφληση των οφειλών. 
 
Σε δήλωσή του ο κ. Κόνσολας τονίζει: 
 
«Δημιουργείται ένα ασφυκτικό κλίμα με την απειλή κατασχέσεων αλλά και τη συνεχή συσσώρευση οφειλών, λόγω των προσαυξήσεων. 
 
Με αυτό τον τρόπο, όμως, τα χρέη προς το ΙΚΑ δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ και οι επιχειρήσεις οδηγούνται είτε σε αργό είτε σε ”ξαφνικό” θάνατο. 
 
Πρέπει να έχουμε επίγνωση της πραγματικότητας, των δυσκολιών που υπάρχουν αλλά και της τεράστιας ύφεσης που έπληξε την οικονομία και τις επιχειρήσεις τα τελευταία 4 χρόνια. 
 
Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να υπαχθούν σε ρυθμίσεις, να αρχίσουν να εξοφλούν τις οφειλές τους. 
 
Το ασφαλιστικό μας σύστημα έχει ανάγκη ρευστότητας, με το ρυθμό που κινούμαστε είναι δύσκολο να εισρεύσουν χρήματα από αυτούς που έχουν οφειλές. 
 
Όταν στη ρύθμιση των 48 δόσεων έχουν μπει μόνο 35.000 επιχειρήσεις και εκτός ρύθμισης και με χρέη παραμένουν 355.000 επιχειρήσεις, αυτό τα λέει όλα. 
 
Στην ερώτηση, που κατέθεσα προς τον κ. Βρούτση, δεν αναδεικνύω απλά το πρόβλημα. 
 
Προτείνω αύξηση του αριθμού των δόσεων σε 72, πάγωμα των προσαυξήσεων για τον τελευταίο χρόνο και δημιουργία ενός νέου τραπεζικού προϊόντος που θα απευθύνεται στις επιχειρήσεις που έχουν οφειλές προς το ΙΚΑ και θα τους δίνει τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στη ρύθμιση και να εξοφλούν τα χρέη τους».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Μάνου Κόνσολα προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει ως εξής: 
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 
 
ΘΕΜΑ: ”Αλλαγή του πλαισίου για τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ” 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, ότι οι οφειλές των επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ, τείνουν να πάρουν εκρηκτικές διαστάσεις αφού ανατροφοδοτήθηκαν από την ύφεση και την οικονομική κρίση. 
 
Το πλαίσιο των ρυθμίσεων, που θεσπίστηκαν για να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις, αποδεικνύεται ανεπαρκές και αναποτελεσματικό. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτό το πλαίσιο μπόρεσαν να ενταχθούν μόνο 35.000 επιχειρήσεις ενώ υπάρχουν 355.000 επιχειρήσεις με οφειλές προς το ΙΚΑ, που είναι αδύνατον να ενταχθούν σε αυτό. 
 
Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν αναφέρομαι στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε καθεστώς πτώχευσης και υπαγωγής στο άρθρο 99, για τις οποίες αυξήθηκε ο αριθμός των δόσεων από 120 σε 180. 
 
Αναφέρομαι στη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που έχουν οφειλές προς το ΙΚΑ και είναι αδύνατον να ενταχθούν στο ισχύον καθεστώς των ρυθμίσεων. 
 
Επιπρόσθετα, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα καθιστούν αδύνατη την είσπραξη αυτών των οφειλών. 
 
Είμαι μακριά από λογικές χαριστικών ρυθμίσεων, στα πρότυπα του παρελθόντος. 
 
Προέχει η συμμόρφωση όλων με τις υποχρεώσεις τους έναντι της Πολιτείας, απαιτείται, όμως, το κανονιστικό πλαίσιο των ρυθμίσεων να λαμβάνει υπόψιν του την πραγματικότητα. 
 
Η απειλή των κατασχέσεων έχει εφαρμογή σε ορισμένες κατηγορίες οφειλετών, σε αυτούς που έχουν αλλά δεν πληρώνουν. 
 
Η Πολιτεία, όμως, πρέπει να δει τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που έχουν χρέη προς το ΙΚΑ, θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να τα εξοφλούν αλλά δεν τους το επιτρέπει το ισχύον πλαίσιο για τις ρυθμίσεις. 
 
Είναι σαφές ότι αυτό το πλαίσιο πρέπει να αναθεωρηθεί. Για να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αρχίσουν να εξοφλούν τις οφειλές τους και να επιβιώσουν αλλά και για να εισρεύσει ”ζεστό” χρήμα στο ασφαλιστικό μας σύστημα που αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και βιωσιμότητας. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Εάν το Υπουργείο εξετάζει την κεφαλαιοποίηση όλων των οφειλών μέχρι το τέλος του 2013 και το πάγωμα των προστίμων και των προσαυξήσεων για το 2014, προκειμένου να μην αυξηθεί το ποσό της οφειλής των επιχειρήσεων και καταστεί αδύνατη η είσπραξη του. 
 
2. Εάν προτίθεται να αυξήσει τον αριθμό των δόσεων σε 72 ή και περισσότερες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν περισσότερες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με υπολογισμούς, αυτό το νέο πλαίσιο θα αποφέρει 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στο ΙΚΑ από οφειλές του παρελθόντος. 
 
3. Εάν το Υπουργείο σχεδιάζει να έρθει σε επαφή με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη δημιουργία ενός τραπεζικού προϊόντος που θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις για την εξόφληση των χρεών τους. 
 
Ο ερωτών Βουλευτής