Η συνήθης πρακτική μέχρι σήμερα ήταν να διεξάγεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας από το Λιμενικό Σώμα στους επιβαίνοντες στα τουριστικά σκάφη, οι οποίοι παρέμεναν εντός του σκάφους μέχρι να ολοκληρωθεί και ο διαβατηριακός έλεγχος, με τον κυβερνήτη ή κάποιον εντεταλμένο να προσκομίζει τα διαβατήρια στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.
 
Η επίκληση του Υπουργείου για πιστή και πλήρη εφαρμογή της συνθήκης του Σέγκεν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στα μικρά νησιά που δεν διαθέτουν τις υποδομές αλλά και το απαραίτητο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, που θα μπορούσαν να διεκπεραιώσουν, τάχιστα, το διαβατηριακό έλεγχο.
 
Στην ακριτική Σύμη, ένας μόνο αστυνομικός είναι εντεταλμένος για το διαβατηριακό έλεγχο. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τι θα δημιουργηθεί την περίοδο της μεγάλης αιχμής, πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για να ολοκληρώνεται ο έλεγχος όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός επισκεπτών.
 
Αυτό σημαίνει ότι η αναγκαστική παρουσία όλων των επισκεπτών του θαλάσσιου τουρισμού στα αστυνομικά τμήματα των μικρών νησιών, σηματοδοτεί απώλεια χρόνου, αδυναμία ταχείας εξυπηρέτησης και συνακόλουθης ταλαιπωρίας.
 
Η συγκεκριμένη διαδικασία, δημιουργεί δυσμενείς εντυπώσεις στους επισκέπτες μας και λειτουργεί αρνητικά για τον θαλάσσιο τουρισμό.
 
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο τομέας του θαλάσσιου τουρισμού αναπτύσσεται ταχύτατα τα τελευταία χρόνια και η χώρα μας αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από τη γειτονική Τουρκία που δημιουργεί νέες υποδομές και λειτουργεί με μεγάλη ευελιξία στα γραφειοκρατικά ζητήματα.
 
Είναι, συνεπώς, επιβεβλημένο να ισχύσει ένα λειτουργικό και εξίσου ευέλικτο πλαίσιο για τον διαβατηριακό έλεγχο στα μικρά νησιά, τα οποία δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές και το αναγκαίο προσωπικό για αυτό.
 
Μία από αυτές θα ήταν να συνεχίσει να γίνεται ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας από το Λιμενικό Σώμα και στη συνέχεια να προσκομίζονται για έλεγχο τα διαβατήρια στο αστυνομικό τμήμα χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των επισκεπτών μας σε αυτό και η συνακόλουθη ταλαιπωρία και απώλεια χρόνου που την συνοδεύει.
 
Κατόπιν των ανωτέρω,
 
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί
 
1. Εάν γνωρίζουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το διαβατηριακό έλεγχο στη Σύμη και σε άλλα μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου.
 
2. Εάν προτίθενται να αναλάβουν πρωτοβουλία για να υπάρξει ένα ευέλικτο και λειτουργικό πλαίσιο ελέγχου διαβατηρίων στα μικρά νησιά, που δεν διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι επισκέπτες του θαλάσσιου τουρισμού.
                                                
 
                                                 Ο Ερωτών Βουλευτής
 
                                                   Μάνος Κόνσολας
                                    Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
                                               Βουλευτής Δωδεκανήσου