Σε δήλωσή του, ο Τομεάρχης Τουρισμού της Ν.Δ., επισημαίνει:
 
«Τα στατιστικά στοιχεία για τις αφίξεις δεν προσφέρονται για «δημιουργική λογιστική» και για πολιτικές σκοπιμότητες. Αντίθετα, πρέπει να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια.
 
Επισήμανα ότι απουσιάζει η δευτερογενής και εξειδικευμένη επεξεργασία των στοιχείων των αφίξεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προσμετρώνται στους τουρίστες Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό, αλλά και κάτοικοι γειτονικών χωρών που επισκέπτονται για λίγες ώρες την Ελλάδα. Κάπως έτσι, εμφανίζεται το Κράτος των Σκοπίων να είναι η πρώτη τουριστική αγορά για τη χώρα μας με τρία εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο….
 
Η Τράπεζα της Ελλάδας ορθώς καταγράφει τα στοιχεία για τον αριθμό των αφίξεων αλλά και για τα έσοδα. Το πρόβλημα, όμως, έγκειται στην έλλειψη ενός θεσμικού και εξειδικευμένου οργάνου, που θα επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία, ενός Ερευνητικού Ινστιτούτου για τον τουρισμό. Τα στοιχεία των αφίξεων, αλλά και όλα τα δεδομένα που αφορούν στον τουρισμό, πρέπει να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, να υπόκεινται σε ορθολογική και λεπτομερή επεξεργασία προκειμένου να πιστοποιείται η ακρίβειά τους. Είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για τη διαμόρφωση πολιτικών και διορθωτικών παρεμβάσεων».
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
Αθήνα, 20  Ιανουαρίου 2017
Αρ.Πρ.:364/20.01.2017
 
Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Η   Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κυρία Υπουργό Τουρισμού
 
ΘΕΜΑ: «Η έλλειψη δευτερογενούς και εξειδικευμένης επεξεργασίας των στοιχείων των αφίξεων, δημιουργεί ψευδή και ανακριβή εικόνα για τον τουρισμό μας»
 
Κυρία Υπουργέ,
 
Τα στατιστικά στοιχεία για τις αφίξεις αλλά και τα έσοδα στον τουρισμό, δεν μπορούν να μετατρέπονται σε πρώτη ύλη για τη δημιουργία εντυπώσεων και για την άσκηση «δημιουργικής λογιστικής», με γνώμονα μικροκομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες.
 
Αντίθετα, τα στοιχεία των αφίξεων αλλά και όλα τα δεδομένα που αφορούν στον τουρισμό πρέπει να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, να υπόκεινται σε ορθολογική και λεπτομερή επεξεργασία προκειμένου να πιστοποιείται η ακρίβειά τους. Είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για τη διαμόρφωση πολιτικών και διορθωτικών παρεμβάσεων.
 
Η Τράπεζα της Ελλάδας, ορθώς, καταγράφει τα στοιχεία για τον αριθμό των αφίξεων αλλά και για τα έσοδα. Το πρόβλημα, όμως, έγκειται στην έλλειψη ενός θεσμικού και εξειδικευμένου οργάνου, που θα επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι στις αφίξεις προσμετρώνται και οι μονοήμερες ή ολιγόωρες επισκέψεις πολιτών από γειτονικές χώρες αλλά και Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό. Σε καμία περίπτωση όλοι αυτοί δεν μπορούν να προσμετρώνται στις τουριστικές αφίξεις. Χρειάζεται μια δευτερογενής επεξεργασία για να διαπιστωθεί ποιοι είναι τουρίστες.
 
Ένα παράδειγμα, που αναδεικνύει αυτή τη στρέβλωση, αναδεικνύεται από τα στοιχεία της ΤτΕ το 2015 για τις αφίξεις. 
 
Σύμφωνα με αυτά, τη μεγαλύτερη συμμετοχή ως προς το σύνολο των αφίξεων από τις χώρες της Ευρώπης, έχει η ΠΓ?Μ με ποσοστό 12,8%, που μεταφράζεται σε τρία εκ. επισκέπτες, κάτι που φυσικά ισχύει αλλά πρόκειται για ολιγόωρες ή μονοήμερες επισκέψεις που δεν μπορούν να θεωρούνται ως τουριστικές αφίξεις.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται η Κυρία Υπουργός
 
1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα και τη στρέβλωση που υπάρχει σχετικά με τα στοιχεία των αφίξεων και την έλλειψη δευτερογενούς και λεπτομερούς επεξεργασίας τους και με ποιο τρόπο προτίθεται να το αντιμετωπίσει.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου