Όπως γνωρίζετε στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές μεταβαίνουν τα άτομα με αναπηρία προκειμένου να πιστοποιηθεί ο βαθμός αναπηρίας τους.
 
Σύμφωνα με το Ν. 1798 του 1988 τα άτομα με αναπηρία είναι δικαιούχοι ατελούς εισαγωγής και αγοράς αναπηρικού αυτοκινήτου, εφόσον πιστοποιηθεί ο συγκεκριμένος βαθμός αναπηρίας.
 
Το παράδοξο είναι ότι οι επιτροπές εκδίδουν πιστοποίηση αναπηρίας, η οποία ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και χρειάζεται εκ νέου επανεξέταση για άτομα με βαριά και μη αναστρέψιμη  αναπηρία, όπως παραπληγία, τύφλωση ή ακρωτηριασμό.
 
Από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όμως, του Υπουργείου Οικονομικών απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού αναπηρίας εφ’ όρου ζωής και αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του νόμου για την αγορά αναπηρικού αυτοκινήτου.
 
Είναι σαφές ότι πρέπει να τερματιστεί η ταλαιπωρία και η άδικη αντιμετώπιση των ΑμεΑ και των οικογενειών τους. Ιδιαίτερα για τα άτομα που πάσχουν από μη αναστρέψιμες αναπηρίες και τα οποία δεν πρέπει να υποβάλλονται στη διαδικασία επανεξέτασης από τις επιτροπές και να τους χορηγείται πιστοποιητικό που να τους δίνει το δικαίωμα της ατελούς εισαγωγής και αγοράς αναπηρικού αυτοκινήτου.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί
 
1. Εάν γνωρίζουν το πρόβλημα και με ποιο τρόπο προτίθενται να δώσουν άμεση λύση.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου