Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει την παρατεταμένη ανομβρία των δύο τελευταίων χρόνων η οποία έχει προκαλέσει μείωση στην παραγωγή από την καλλιέργεια της ελιάς, που υπολογίζεται ότι κινείται σε ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 40%.
 
Παράλληλα, ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και στη μελισσοκομία, αλλά και στην καλλιέργεια των σιτηρών, ενώ η ανομβρία έχει οδηγήσει, επίσης, σε μείωση του ποσοστού βοσκοϊκανότητας, κάτι που έχει αρνητικές συνέπειες στην κτηνοτροφία.
 
Ο Βουλευτής ζητά από τον Υπουργό να εξετάσει τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα στα νησιά με την καταβολή αποζημιώσεων ή και με άλλα μέτρα, για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την παρατεταμένη ανομβρία.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2016
 
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
 
ΘΕΜΑ: «Μέτρα στήριξης των αγροτών στα νησιά της Δωδεκανήσου, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Στα μεγάλα και ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στα Δωδεκάνησα, ήρθαν να προστεθούν και οι αρνητικές επιπτώσεις από την παρατεταμένη ανομβρία που έχει επηρεάσει αρνητικά τις καλλιέργειες αλλά και την παραγωγή τους.
 
Η παρατεταμένη ανομβρία των δύο τελευταίων χρόνων έχει προκαλέσει μείωση στην παραγωγή από την καλλιέργεια της ελιάς, που υπολογίζεται ότι κινείται σε ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 40%.
 
Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στην μελισσοκομία λόγω της μειωμένης ανθοφορίας και της ξήρανσης των μελισσοκομικών φυτών αλλά και στην καλλιέργεια των σιτηρών.
 
Παράλληλα, η ανομβρία έχει οδηγήσει σε μείωση του ποσοστού βοσκοϊκανότητας, κάτι που έχει αρνητικές συνέπειες στην κτηνοτροφία. Σε ό, τι αφορά στη Ρόδο η έλλειψη επαρκούς βλάστησης σε δασικές εκτάσεις, αλλά και οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν αναγκάσει τα ελάφια στη Νότια Ρόδο να αναζητούν τροφή στις καλλιέργειες των αγροτών, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.
Είναι σαφές ότι η Πολιτεία οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα στις νησιωτικές περιοχές, ο οποίος έχει πληγεί από την παρατεταμένη ανομβρία.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα στα νησιά με την καταβολή αποζημιώσεων ή και με άλλα μέτρα, για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την παρατεταμένη ανομβρία.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου