Πέρα από τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, καταγράφεται και ένα έλλειμμα διοικητικής εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και των συναλλασσόμενων με τον ΕΟΠΥΥ σε μεγάλα νησιά, όπως η Κως και η Κάλυμνος.
 
Τα νησιά αυτά δεν εξυπηρετούν μόνο τους ασφαλισμένους που κατοικούν εκεί αλλά και τους ασφαλισμένους που κατοικούν σε γειτονικά νησιά.
 
Αυτή τη στιγμή, δύο προβλήματα ιεραρχούνται ως άμεσης προτεραιότητας στον ΕΟΠΥΥ στην Κω.
 
Πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα χειριστής ακτινολογικού μηχανήματος στην Τοπική Μονάδα Υγείας του Οργανισμού στην Κω αλλά και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με την αδυναμία κάλυψης των μικροβιολογικών εξετάσεων των ασφαλισμένων, αφού δεν υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώτες γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ.
 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων που είναι αναγκασμένοι να απευθυνθούν στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας.
 
Υπάρχει, επίσης, και η αναγκαιότητα δημιουργίας αυτόνομης Τοπικής Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ στην Κάλυμνο, αναγκαιότητα που επιβάλλεται για αντικειμενικούς λόγους αλλά και για να εξυπηρετηθεί μία μεγάλη γεωγραφική περιοχή, που περιλαμβάνει 7 κατοικημένα νησιά.
 
Επιπρόσθετα, όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να απολαμβάνουν το αυτονόητο και στοιχειώδες δικαίωμα της διοικητικής εξυπηρέτησης, να μην είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται στη Ρόδο, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία σε ό, τι αφορά στο κόστος της μετακίνησης. Πρέπει, επίσης, να συνυπολογιστεί ότι υπάρχει και η ιδιαιτερότητα των ακτοπλοϊκών δρομολογίων που δεν εξασφαλίζουν την αυθημερόν επιστροφή του ασφαλισμένου στον τόπο κατοικίας του.
 
Είναι ενδεικτικό ότι για να θεωρηθεί βιβλιάριο προστατευόμενου φοιτητή, πολλοί γονείς, ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ, αναγκάστηκαν να μεταβούν στη Ρόδο.
 
Είναι σαφές ότι σε μεγάλα νησιά όπως είναι η Κως και η Κάλυμνος πρέπει να υπάρχει διοικητική δομή του ΕΟΠΥΥ, που να μπορεί να εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους του οργανισμού, έχοντας και τη στοιχειώδη και απαραίτητα υλικοτεχνική υποδομή.
 
Μάλιστα, ο Δήμος Καλύμνου έχει παραχωρήσει πλήρως εξοπλισμένο χώρο για τη στέγαση μιας διοικητικής δομής του ΕΟΠΥΥ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον οργανισμό.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να τοποθετήσει χειριστή ακτινολογικού μηχανήματος στη Μονάδα Υγείας του ΕΟΠΥΥ στην Κω.
 
2. Με ποιο τρόπο σκοπεύει να αντιμετωπίσει την αδυναμία κάλυψης μικροβιολογικών εξετάσεων για τους ασφαλισμένους του οργανισμού στην Κω λόγω της απροθυμίας ιδιωτών ιατρών αλλά και διαγνωστικών κέντρων να συμβληθούν με τον Οργανισμό. 
 
3. Εάν στις προθέσεις του Υπουργείου Υγείας είναι η δημιουργία αυτόνομης τοπικής μονάδας υγείας του ΕΟΠΥΥ στην Κάλυμνο.
 
4. Εάν προτίθεται να δημιουργήσει δομές διοικητικής εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ σε Κάλυμνο και Κω.
 
Ο ερωτών Βουλευτής