«Τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε εξέλιξη μία εκστρατεία αρνητικής δημοσιότητας για τα Δωδεκάνησα, με αφορμή τη χορήγηση παράνομων επιδομάτων τυφλότητας στην Κάλυμνο και σε άλλα νησιά αλλά και μεμονωμένες περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό στη Ρόδο.
 
Θεωρώ ανεπίτρεπτη κάθε προσπάθεια γενίκευσης και δυσφήμισης.
 
Οι γενικεύσεις μεμονωμένων περιστατικών δεν αποτελούν τον κανόνα.
 
Είναι απαράδεκτες και στερούνται νομιμοποιητικής βάσης.
 
Όσοι ενέχονται στη χορήγηση παράνομων επιδομάτων τυφλότητας, και όπου αυτό έχει αποδειχθεί τεκμηριωμένα, πρέπει να υποστούν τις συνέπειες.
 
Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να δυσφημείται ένα ολόκληρο νησί όπως η Κάλυμνος.
 
Ιδιαίτερα μάλιστα από ΜΜΕ χωρών, που δεν διαθέτουν την έξωθεν καλή μαρτυρία σε ανάλογα ζητήματα. Η διαφθορά αποτελεί πρόβλημα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και η καταπολέμησή της είναι κοινή υπόθεση.
 
Το ίδιο ισχύει και για τα μεμονωμένα κρούσματα φορολογικών παραβάσεων, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, που προβλήθηκαν μέσα από μεγενθυτικούς και παραμορφωτικούς φακούς, δυσφημώντας τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα.
 
Η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών είναι συνεπείς φορολογούμενοι, η Δωδεκάνησος συνεισφέρει επί σειρά ετών, τόσο στο ΑΕΠ, όσο και στα φορολογικά έσοδα αλλά και στην ανάπτυξη του τουρισμού, του μοναδικού τομέα μαζί με τη ναυτιλία που παράγουν πλούτο για τη χώρα.
 
Η ακραία και αρνητική αυτή δημοσιότητα ανέδειξε και μια άλλη πτυχή.
 
Την έλλειψη ενός ενιαίου συντονιστικού κέντρου που θα δίνει καίριες απαντήσεις και θα αντιμετωπίζει περιστατικά αρνητικής δημοσιότητας και γενικεύσεων που δυσφημούν και προσβάλλουν τον τόπο μας.
 
Την έλλειψη αυτού του ενιαίου κέντρου εύχομαι και ελπίζω να μην την διαπιστώσουμε στη διαχείριση μιας σοβαρότερης κρίσης.
 
Θεωρώ ότι η αυτοδιοίκηση, οι παραγωγικές τάξεις και οι εκπρόσωποι φορέων πρέπει να αντιληφθούν αυτή την ανάγκη. 
 
Τα Δωδεκάνησα πρέπει να έχουν ενιαία και ισχυρή φωνή απέναντι σε γενικεύσεις που δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις αλλά και στη διαχείριση ενδεχόμενων κρίσεων στο μέλλον».