Το εργαστήριο υγειονομικού ελέγχου του ΚΕΕΛΠΝΟ στη Ρόδο έχει αναστείλει τη λειτουργία του λόγω  έλλειψης προσωπικού και παρά το γεγονός ότι διαθέτει έναν άρτιο και τελευταίας τεχνολογίας υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος παραμένει ανενεργός και αναξιοποίητος.
  
Με δεδομένο ότι το εργαστήριο εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας περιφέρειας με πολυνησιωτικό χαρακτήρα, απαιτείται η άμεση επαναλειτουργία του.
  
Η αναστολή λειτουργίας του εργαστηρίου, σε μια περιοχή που θεωρείται κορυφαίος τουριστικός προορισμός, δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα.
  
Η ασφάλεια και η υγιεινή τροφίμων και ποτών αλλά και η υγειονομική θωράκιση περιοχών που αποτελούν τουριστικό προορισμό, συνιστούν συγκριτικό πλεονέκτημα για τον τουρισμό μας.
  
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δείγματα αποστέλλονται στην Αθήνα, με το συνακόλουθο κόστος και τον κίνδυνο αλλοίωσης και ο χρόνος έκδοσης και αποστολής των αποτελεσμάτων έχει επιμηκυνθεί.
   
Ουσιαστικά, χρειάζονται δύο άτομα για τη στελέχωση του εργαστηρίου, κάτι που σημαίνει ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των δειγματοληψιών και ταυτόχρονα θα εκδίδονται άμεσα και τα αποτελέσματα των ελέγχων, χωρίς να χρειάζεται να αποστέλλονται στην Αθήνα τα δείγματα.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να επανεξετάσει το ενδεχόμενο στελέχωσης και επαναλειτουργίας του εργαστηρίου υγειονομικών ελέγχων του ΚΕΕΛΠΝΟ στη Ρόδο.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου