Δεκατέσσερα χρόνια μετά την κύρωση από τη Βουλή της Ελληνοτουρκικής συμφωνίας για τη θαλάσσια σύνδεση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με τα τουρκικά λιμάνια, προκύπτουν πολλαπλά ζητήματα επανεξέτασης ή και αναθεώρησης αυτής της συμφωνίας.
 
Είναι κάτι περισσότερο από σαφές ότι αυτή η συμφωνία λειτουργεί ανισομερώς και δημιουργεί τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για την κυριαρχία πλοίων τουρκικών συμφερόντων σε αυτές τις γραμμές και όχι μόνο.
 
Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υφίσταται η αρχή της αμοιβαιότητας και της ισότητας φόρων και τελών, που περιλαμβανόταν στη συμφωνία.
 
Και αυτό γιατί σε ό, τι αφορά στα τέλη ελλιμενισμού πλοίων, το κόστος για ένα ελληνικό πλοίο που προσεγγίζει ένα τουρκικό λιμάνι είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με αυτά που πληρώνει ένα τουρκικό πλοίο που προσεγγίζει ένα ελληνικό λιμάνι.
 
Η διαφορά, σε κάποιες περιπτώσεις, φτάνει στο οκταπλάσιο.
 
Ανάλογη διαφορά υπάρχει και στα τέλη ανά επιβάτη. Για παράδειγμα, το τουρκικό λιμάνι στη Μαρμαρίδα επιβάλλει τέλος 15,26 ευρώ ανά επιβάτη, ενώ το αντίστοιχο λιμενικό τέλος που επιβάλλει το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου είναι 1 μόλις ευρώ ανά επιβάτη.
 
Είναι φανερό ότι με αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμός, ενώ τα τουρκικά πλοία έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν με μειωμένη σύνθεση έναντι των ελληνικών.
 
Προκύπτουν, όμως, ζητήματα και υποχρεώσεις, που άπτονται της συμφωνίας και πρέπει να ελεγχθεί η τήρησή τους, όπως η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και οι έλεγχοι αλλά και η τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τους περιηγητικούς πλόες μεταξύ των ελληνικών λιμανιών και τρίτων χωρών.
 
Είναι δεδομένο ότι οι ανταλλαγές και η οικονομική συνεργασία των δύο χωρών στα ζητήματα του τουρισμού και των θαλάσσιων συγκοινωνιών, επιβάλλονται.
 
Δεν πρέπει, όμως, να λειτουργούν ετεροβαρώς.
 
Ήδη τα περισσότερα πλοία, ελληνικών συμφερόντων, έχουν αποσυρθεί αφού δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν κάτω από αυτές τις συνθήκες.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1.Εάν γνωρίζει το πρόβλημα προτίθεται να ορίσει ομάδα εμπειρογνωμόνων για να επανεξεταστούν οι όροι της συμφωνίας αλλά και η ορθή τήρηση της.
 
2.Εάν θεωρεί ότι παραβιάζεται η νομοθεσία για τους περιηγητικούς πλόες από ελληνικά λιμάνια προς τρίτες χώρες, με την πρακτική έκδοσης διπλού εισιτηρίου από τα τουρκικά πλοία.
 
3.Εάν διενεργούνται έλεγχοι από τις Ελληνικές Λιμενικές Αρχές για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας της ζωής στη θάλασσα σε όλα τα πλοία που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις γραμμές. Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει και ποια είναι τα αποτελέσματά τους.
 
4.Στην Ελληνοτουρκική συμφωνία δεν υπάρχει πρόβλεψη διάκρισης μεταξύ κρατικών και ιδιωτικών λιμένων, σε ό, τι αφορά στα τέλη και στις χρεώσεις. Με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια ιδιωτικοποιήθηκαν τα περισσότερα τουρκικά λιμάνια και επιβάλλονται αυξημένες χρεώσεις ελλιμενισμού και τελών ανά επιβάτη, θεωρεί ο Υπουργός ότι προκύπτει ανάγκη αναθεώρησης της συγκεκριμένης συμφωνίας;
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου