Πρόσφατα παρατάθηκε για ένα εξάμηνο η σύμβαση για την εκτέλεση δρομολογίων στις λεγόμενες άγονες αεροπορικές γραμμές, η οποία έληγε στις 31 Μαρτίου.
 
Πρόκειται για δρομολόγια σε 26 αεροπορικές γραμμές, που αφορούν στη σύνδεση μικρών νησιών κατά κύριο λόγο.
 
Η παράταση της σύμβασης ήταν αναγκαία λόγω του ότι το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, μέσω της ΥΠΑ, δεν κατόρθωσε να προχωρήσει έγκαιρα στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάμβανε το έργο της εκτέλεσης δρομολογίων στις αεροπορικές γραμμές στις οποίες έχει επιβληθεί η υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας.
 
Το ζητούμενο είναι, πλέον, η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα πρέπει να γίνει άμεσα αφού η νέα παράταση που δόθηκε, εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου.
 
Είναι, όμως, εξαιρετικά αμφίβολο αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί, αν κρίνουμε από την αδυναμία του Υπουργείου να ολοκληρώσει τον προηγούμενο διαγωνισμό, γεγονός που έθεσε σε κίνδυνο την αεροπορική σύνδεση των νησιών.
 
Με δεδομένο ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός 1008/2008 προβλέπει διαδικασίες 6 μηνών για την προκήρυξη και ολοκλήρωση ανάλογων διαγωνισμών, προκύπτει ζήτημα κατά πόσο στο τέλος του προσεχούς Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί ο συγκεκριμένος διαγωνισμός.
 
Κινδυνεύουμε να βρεθούμε ξανά θεατές στο ίδιο έργο, με τα νησιά μας να κινδυνεύουν να αποκοπούν από την υπόλοιπη Ελλάδα και την κυβέρνηση να επιλέγει τη λύση μιας νέας παράτασης, αντί  να ολοκληρώσει ένα διαγωνισμό για την κάλυψη των άγονων αεροπορικών γραμμών με ένα χρονικό ορίζοντα πενταετίας.
 
Με δεδομένο ότι προκύπτει ζήτημα ανασχεδιασμού και επικαιροποίησης των δρομολογίων για τις άγονες αεροπορικές γραμμές, καθίσταται σαφές ότι με ευθύνη της κυβέρνησης ο νέος διαγωνισμός δεν θα μπορεί να συμπεριλάβει τα νέα κριτήρια για τις άγονες αεροπορικές γραμμές.
 
Και αυτό γιατί, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει σχεδιασμός από την πλευρά του Υπουργείου, αλλά και διάλογος με τις αεροπορικές εταιρείες και κυρίως με τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών, που εξυπηρετούνται από τις λεγόμενες άγονες αεροπορικές γραμμές.
 
Είναι σαφές ότι κάποιες από τις υφιστάμενες 26 άγονες αεροπορικές γραμμές που συνδέουν μεγάλα αστικά κέντρα, δεν μπορούν να συνεχίσουν να υφίστανται και να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, σε αντίθεση με τα νησιά και τις δυσπρόσιτες περιοχές για τα οποία η αεροπορική σύνδεση είναι μείζονος σημασίας.
 
Ζήτημα, επίσης, υπάρχει και για το ύψος του συνολικού οικονομικού τιμήματος, που σήμερα, με βάση την τελευταία παράταση της σύμβασης, ανέρχεται σε 19.791.627 ευρώ. Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση, ώστε το συγκεκριμένο ποσό που διατίθεται για τις άγονες αεροπορικές γραμμές να κατανέμεται με βάση πραγματικές ανάγκες και αντικειμενικά κριτήρια.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Επερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για να προκηρυχθεί και να ολοκληρωθεί ο νέος διαγωνισμός για τις άγονες αεροπορικές γραμμές μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία εκπνέει η νέα παράταση της σύμβασης;
 
2. Για ποιο λόγο δεν προχώρησε έγκαιρα στην προκήρυξη του διαγωνισμού, αν και γνώριζε ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις λήγουν στις 31 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κλίμα ανασφάλειας και ανησυχίας για τη διακοπή της αεροπορικής σύνδεσης, ιδιαίτερα σε νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές;
 
3. Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου για τον ανασχεδιασμό των άγονων αεροπορικών γραμμών;
 
 
 
Οι Επερωτώντες Βουλευτές