, να αντιμετωπιστεί άμεσα και εντός της ημέρας τα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την τοποθέτηση αγροτικού γιατρού αλλά και παιδιάτρου προκειμένου να καλυφτούν οι επείγουσες ανάγκες.
 
Ο κ. Κόνσολας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας αλλά και τοις Ιατρικούς Συλλόγους προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει ανακύψει.
 
Ακολουθεί η επιστολή του κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Υγείας.
 
                                                                          
Προς:  
 
Αξιότιμο κύριο,
 
Ανδρέα Λυκουρέντζο,
Υπουργό Υγείας
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
 
 
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Επικοινωνώ μαζί σας, ζητώντας την παρέμβασή σας για να τοποθετηθεί, άμεσα, αγροτικός γιατρός στην Πάτμο αλλά και να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας του νησιού.
 
Ο μοναδικός αγροτικός γιατρός που κάλυπτε τις ανάγκες των κατοίκων, παραιτήθηκε με αποτέλεσμα το νησί να παραμένει χωρίς γιατρό.
 
Οι πολίτες της Πάτμου δικαιούνται, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, υγειονομική κάλυψη.
 
Δικαιούνται να απολαμβάνουν υπηρεσίες δημόσιας υγείας.
 
Σας επισημαίνω ότι οι οργανικές θέσεις γιατρών, που προβλέπονται για το Κέντρο Υγείας Πάτμου, παραμένουν όλες κενές ενώ το νησί στερείται και παιδιάτρου.
 
Αυτή τη στιγμή ένα νησί των Δωδεκανήσων και οι 4.500 κάτοικοι που διαμένουν σε αυτό, βιώνουν ένα έντονο συναίσθημα ανασφάλειας, αδικίας και εγκατάλειψης εξ αιτίας της έλλειψης γιατρού.
 
Θεωρώ δεδομένη την ευαισθητοποίηση σας.
 
Σας ζητώ να μεριμνήσετε άμεσα για την τοποθέτηση αγροτικού γιατρού αλλά και ενός παιδιάτρου προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες.
 
Παρακαλώ να με ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.