Ο Βουλευτής τονίζει ότι από τους 291 εκπαιδευτικούς με ειδικότητα νοσηλευτικής, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα έχουν απορροφηθεί μόλις 47, τη στιγμή που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες τόσο στο ΕΣΥ όσο και σε ΙΕΚ, Σχολεία Ειδικής Αγωγής και στις σχολές του ΟΑΕΔ. 
Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει, επίσης, ότι ένα μεγάλος μέρος αυτών των εκπαιδευτικών προσελήφθη στο δημόσιο με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. 
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Μάνου Κόνσολα, που απευθύνεται και προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Παιδείας και Εργασίας, έχει ως εξής: 
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας
Κύριο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Κύριο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κύριο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 
 
ΘΕΜΑ: ”Απορρόφηση των εκπαιδευτικών, με ειδικότητα νοσηλευτικής, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και είχαν προσληφθεί στο δημόσιο, με διαδικασίες ΑΣΕΠ” 
 
Κύριοι Υπουργοί, 
 
Στο κύμα διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών, στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, εντάχθηκαν και αυτοί με ειδικότητα νοσηλευτικής. 
 
Μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στις δομές δημόσιας υγείας και στο ΕΣΥ, δεν έχει προχωρήσει η απορρόφησή τους εκεί που πραγματικά έχει διακριβωθεί έλλειψη προσωπικού που να αντιστοιχεί στην ειδικότητα τους. 
 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με απόλυση. 
 
Αξίζει να επισημανθεί ότι σε πολλούς από αυτούς υπάρχει έντονο το συναίσθημα της άνισης αντιμετώπισης, τη στιγμή που είχαν προσληφθεί στο δημόσιο με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση με αυτή των δημοτικών αστυνομικών ή άλλων κατηγοριών που μπήκαν στο δημόσιο με διαδικασίες ΑΣΕΠ, και για τους οποίους υπήρχε κυβερνητική δέσμευση ότι δεν θα κινδυνεύσουν με απόλυση. 
 
Οι εκπαιδευτικοί, με ειδικότητα νοσηλευτικής, μπορούν να απασχοληθούν στο ΕΣΥ και τις δομές δημόσιας υγείας, στα 56 ΙΕΚ που υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες, στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής, στα ΤΕΙ, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και στις σχολές του ΟΑΕΔ. 
Από τις 1075 θέσεις που προκήρυξε το Υπουργείο Παιδείας για τα ΙΕΚ, μόνο οι 47 αφορούν σε εκπαιδευτικούς με ειδικότητα νοσηλευτικής, τη στιγμή που στο κύμα διαθεσιμότητας εντάχθηκαν 291. 
 
Είναι σαφές ότι τουλάχιστον για αυτούς που είχαν μπει στο δημόσιο με διαδικασίες ΑΣΕΠ θα πρέπει να υπάρξει άμεση απορρόφηση, τη στιγμή μάλιστα που έχουν διακριβωθεί συγκεκριμένες ανάγκες, που σχετίζονται με την ειδικότητα τους. ιδιαίτερα στο χώρο της δημόσιας υγείας. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί
 
1. Εάν γνωρίζουν το πρόβλημα. 
 
2. Εάν προτίθενται να αναλάβουν πρωτοβουλία για την απορρόφηση των εκπαιδευτικών, με ειδικότητα νοσηλευτικής, που μπήκαν στο δημόσιο με διαδικασίες ΑΣΕΠ. 
 
 
Ο ερωτών Βουλευτής