Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, με την οποία αναδεικνύει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κοινωφελείς επιχειρήσεις νησιωτικών δήμων, που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο, με τους διαγωνισμούς προμήθειας καυσίμων.
Ο κ. Κόνσολας ζητά την τροποποίηση της διάταξης σύμφωνα με την οποία όλες οι προμήθειες καυσίμων κοινωφελών επιχειρήσεων γίνονται, πλέον, υποχρεωτικά από τους Δήμους, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία διεθνούς διαγωνισμού από τους Δήμους είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που εκτός του ότι δημιουργεί προβλήματα στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις των νησιωτικών δήμων, αυξάνεται και το κόστος.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων Ρόδου και Κω που ασκούν συγκοινωνιακό έργο στα δύο αυτά νησιά.

Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι, ειδικά για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις νησιωτικών δήμων που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη δυνατότητας διενέργειας διαγωνισμών από τις ίδιες για την προμήθεια καυσίμων.

Με αυτό τον τρόπο, αποδεδειγμένα, θα υπάρξουν οικονομίες κλίμακος, ενώ υπάρχουν, ταυτόχρονα, και οι ασφαλιστικές δικλείδες για τους σχετικούς ελέγχους.

Επισυνάπτεται το κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

 

21.11.2017, ΕΡΩΤΗΣΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΟ