Όπως είναι γνωστό, το ελάφι dama dama δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία εκείνη των άγριων ζώων, που οι ζημιές τους σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.
 
Με δεδομένο ότι οι ζημιές στη Νότια Ρόδο έχουν πολλαπλασιαστεί, ο κ. Κόνσολας ζητά να αναθεωρηθεί άμεσα η Κοινή Υπουργική Απόφαση 47959/17-7-2000, προκειμένου να μπορούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ οι αγρότες της Νότιας Ρόδου.
 
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει τον κίνδυνο να διαταραχθεί η αρμονική συνύπαρξη των ελαφιών, τα οποία αποτελούν προστατευόμενο είδος, με τον ανθρώπινο παράγοντα στο νησί και, ιδιαίτερα, με τους αγρότες της περιοχής που βλέπουν να καταστρέφεται το φυτικό τους κεφάλαιο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα καταβολής αποζημιώσεων από την πλευρά του ΕΛΓΑ.
 
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
Προς
Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
 
ΘΕΜΑ:  «Αναθεώρηση της ΚΥΑ 47959/17-7-2000 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ζημιές που προκαλούνται στις καλλιέργειες από τα άγρια ζώα στις νησιωτικές περιοχές»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η ΚΥΑ 47959/17-7-2000 αναφέρεται στην ασφαλιστική κάλυψη, που παρέχεται από την πλευρά του ΕΛΓΑ, αναφορικά με τις ζημιές που προκαλούνται στις καλλιέργειες από άγρια ζώα (αρκούδες, αγριογούρουνα) μόνο στις περιοχές που προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR.
 
Η συγκεκριμένη ΚΥΑ χρήζει άμεσα αναθεώρησης, αφού δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα ασφαλιστικής κάλυψης από ζημιές που προκαλούνται από άλλα άγρια ζώα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως στη Νότια Ρόδο.
 
Στη συγκεκριμένη περιοχή, που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής παραγωγής του νησιού, καταγράφονται καταστροφές καλλιεργειών που προκαλούνται από το προστατευόμενο, από την Ελληνική Νομοθεσία, ελάφι dama dama.
 
O πολλαπλασιασμός του είδους στο νησί, οι κλιματολογικές συνθήκες και οι πυρκαγιές οδηγούν τα ελάφια προς αναζήτηση τροφής και καλύτερων συνθηκών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της Νότιας Ρόδου.
 
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αγροτών που έχει υποστεί μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειές του και δεν μπορεί να ενταχθεί στη διαδικασία αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, λόγω της συγκεκριμένης ΚΥΑ.
 
Είναι σαφές, ότι απαιτείται η αναθεώρησή της, προκειμένου να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη και γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Η ένταξη του συγκεκριμένου είδους ελαφιού στην κατηγορία των άγριων ζώων, κρίνεται αναγκαία ώστε η φθορά των αγροτικών καλλιεργειών να ενσωματωθεί στην ασφαλιστική κάλυψη και να καταβληθεί η απαραίτητη αποζημίωση στους αγρότες.
 
Υπάρχει όμως και μία άλλη σημαντική παράμετρος. 
 
Όπως προανέφερα, το ελάφι dama dama της Ρόδου αποτελεί σήμα-κατατεθέν της πανίδας του νησιού και προστατευόμενο είδος. 
 
Γι’ αυτό και πρέπει να υπάρχει αρμονική και ειρηνική συνύπαρξη με τον ανθρώπινο παράγοντα. Αν συνεχιστεί η καταστροφή των αγροτικών καλλιεργειών, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης, ενδέχεται κάποιοι αγρότες να κινηθούν εναντίον του προστατευόμενου αυτού είδους για να προστατεύσουν τις καλλιέργειες τους.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
Εάν προτίθεται να αναθεωρήσει την Κ.Υ.Α 47959/17-7-2000, προκειμένου να τυγχάνουν ασφαλιστικής κάλυψης από τον ΕΛΓΑ οι αγρότες της Ρόδου που υφίστανται ζημιές στις καλλιέργειες τους από το ελάφι dama dama.
 
O ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας