Οι προτάσεις του κ. Κόνσολα αφορούν στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Δωδεκανήσου και σχετίζονται με το παρόν και το μέλλον. Καλύπτουν τη χρονική περίοδο που διανύουμε και την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των ΜΜΕ αλλά και την προσεχή προγραμματική περίοδο 2014-2020, το νέο ΕΣΠΑ, που πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
 
Στην ομιλία του, ο κ. Κόνσολας τόνισε χαρακτηριστικά : 
 
«H νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020 πρέπει να είναι προσανατολισμένη στη στήριξη των ΜΜΕ.
 
Για εμάς στην Ελλάδα, αυτό είναι μία πολύ σημαντική εξέλιξη γιατί αυτός ο τομέας της οικονομίας υπήρξε κατά το παρελθόν τομέας ανάπτυξης και παραγωγής πλούτου. Και αυτός ο τομέας επλήγη περισσότερο από την κρίση.
 
Το ζήτημα τώρα είναι που θέλουμε να οδηγήσουμε τα πράγματα.
Ποιο είναι το δικό μας σχέδιο για την καινοτομία και τη διάχυσή της στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
 
Έχουμε ως δεδομένο, ότι το νέο ΕΣΠΑ θα δώσει έμφαση στις ΜΜΕ και στις λεγόμενες soft actions, δηλαδή την καινοτομία, την τεχνολογία και την έρευνα.
 
Φυσικά πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα και οι δεσμεύσεις για κανόνες ευελιξίας στην ένταξη στα επιχειρησιακά προγράμματα και στην απορρόφηση των πόρων. 
 
Πρέπει να καταργήσουμε το 60% των υπογραφών και των διαδικασιών που απαιτούνται σήμερα.
 
Εμείς πρέπει να διαμορφώσουμε τώρα τις προϋποθέσεις.
 
Ποιες είναι αυτές;
 
– Ευελιξία και ταχύτητα στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων με τη δημιουργία μιας Κεντρικής Αδειοδοτικής Αρχής. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε το διοικητικό βάρος.
 
–    Χτύπημα στη γραφειοκρατία και τη διαφθορά.
 
– Δημιουργία μηχανισμού για επιχειρησιακά προγράμματα που θα απευθύνονται στην καινοτομική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και όχι γενικώς και αορίστως στις ΜΜΕ.
 
–  Χρηματοδοτικά εργαλεία. Μιλήσαμε για το νέο ΕΣΠΑ. Μέχρι να υλοποιηθεί, όμως, πρέπει να αναζητήσουμε πηγές χρηματοδότησης σε άμεσο χρόνο.
 
Θέλω στο σημείο αυτό, να επισημάνω την αποτελεσματικότητα και τα αυξημένα αντανακλαστικά του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη, ο οποίος ολοκλήρωσε τις διαδικασίες χρηματοδότησης των ΜΜΕ σε αυτή τη χρονική συγκυρία. 
 
 Κομβικό σημείο, η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για ένα νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό, ύψους 1 δις ευρώ, για τις ΜΜΕ.
 
Επίσης, στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας «Jeremie» θα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, επιχειρήσεις στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
 
Συνεχίζω την απαρίθμηση των προϋποθέσεων με:
 
– Την αναθεώρηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 που έχουν χαμηλή απορροφητικότητα. Οι πόροι αυτών των προγραμμάτων πρέπει να διατεθούν για την ενίσχυση των ΜΜΕ, να κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία όπως λέμε.
 
 – Την αποδέσμευση κονδυλίων ύψους 440 εκ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 
Από εκεί και πέρα, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις ΜΜΕ, εξαρτάται και πρέπει να έχει, ως δομικά χαρακτηριστικά, την καινοτομία σε οργάνωση, προϊόντα και υπηρεσίες, τον υψηλό δείκτη εξειδίκευσης και την εξωστρέφεια.
 
Πρέπει να ερευνήσουμε τη δημιουργία και υλοποίηση του e-business.
 
Οφείλουμε να προσανατολιστούμε σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ανάπτυξη λογισμικού και νέων τεχνολογιών, ο πρωτογενής τομέας.
 
Ιδιαίτερα ο τελευταίος, αν συνδεθεί με την καινοτομία, έχει τεράστιες προοπτικές εξαγωγής και εμπορίας προϊόντων.
 
Ανάμεσα στην καινοτομία και τις ΜΜΕ πρέπει να υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση.
 
Η καινοτομία να συνδέεται με την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και η επιχείρηση να γεννά καινοτόμες δράσεις, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 
Αυτός πρέπει να είναι ο δικός μας προσανατολισμός στο μέλλον».