Παράλληλα, κατάθεσε  και αναφορά στη Βουλή με αφορμή την επιστολή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ.
 
Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι για όσους πολίτες ή επιχειρήσεις έγινε διακοπή ηλεκτροδότησης, δεν υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση των 36 δόσεων.
 
Αντίθετα, είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν στην καταβολή του 30% της οφειλής τους, προκειμένου να γίνει επανασύνδεση, και στη συνέχεια να εξοφλήσουν το υπόλοιπο της οφειλής σε 8 μόνο δόσεις.
 
Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι κάποιοι βρίσκονται σε απόλυτο αδιέξοδο, αφού δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το 30% της οφειλής και να προχωρήσουν στην εξόφληση οφειλών σε 8 μόνο δόσεις.
 
Προτείνει, μάλιστα, οι υπηρεσίες της ΔΕΗ να διαμορφώσουν ένα κανονιστικό πλαίσιο για την ένταξη στη ρύθμιση των 36 δόσεων σε πολίτες και επιχειρήσεις στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης. Το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να αποκλείει αυτούς που έχουν τη δυνατότητα αλλά δεν πληρώνουν και να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους άλλους να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.
 
Παράλληλα, ζητά να παραταθεί η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση των 36 δόσεων μέχρι τις 15 Οκτωβρίου για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών, που μέχρι σήμερα είναι αποκλεισμένοι από τη ρύθμιση.
 
Σε δήλωσή του, ο κ. Κόνσολας τονίζει:
 
«Πρέπει να δοθεί σε όλους η δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.
 
Δεν είναι όλοι a priori κακοπληρωτές, δεν μπορούμε να καταδικάζουμε πολίτες και επιχειρήσεις.
 
Η ΔΕΗ αλλά και η κυβέρνηση οφείλουν να διαχωρίσουν τους συστηματικά κακοπληρωτές από αυτούς που πραγματικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα».
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
 
     Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2016                                            
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 
ΘΕΜΑ: «Ανάγκη ένταξης στη ρύθμιση των 36 δόσεων όλων των οφειλετών της ΔΕΗ»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ έχουν εκτιναχθεί, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο.
 
Η ρύθμιση των 36 δόσεων για την εξόφληση οφειλών δεν δείχνει να αποδίδει αφού υπάρχουν διατάξεις που αποκλείουν συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών.
 
Αναφέρομαι σε αυτούς στους οποίους έχει ήδη γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα.
 
Σύμφωνα, λοιπόν, με το κανονιστικό πλαίσιο της ρύθμισης, όλοι αυτοί χάνουν το δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση των 36 δόσεων.
 
Αντίθετα, είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν στην καταβολή του 30% της οφειλής τους, προκειμένου να γίνει επανασύνδεση και στη συνέχεια να εξοφλήσουν το υπόλοιπο της οφειλής σε 8 δόσεις.
 
Είναι σαφές ότι για κάποιους πολίτες, αλλά και για ορισμένες επιχειρήσεις είναι φύσει αδύνατον να καταβάλλουν εφάπαξ το 30% της οφειλής αλλά και να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους σε 8 μόνο δόσεις.
 
Θα πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία να ενταχθούν και αυτοί στη ρύθμιση των 36 δόσεων.
 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάποιοι είναι συστηματικά κακοπληρωτές, με την έννοια ότι έχουν τη δυνατότητα αλλά δεν πληρώνουν.
 
Αυτοί, όμως, είναι η μειοψηφία.
 
Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, θέλουν να τους δοθεί η δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τη ΔΕΗ.
 
Οι υπηρεσίες της ΔΕΗ μπορούν, άλλωστε, να διαμορφώσουν ένα κανονιστικό πλαίσιο για την ένταξη στη ρύθμιση των 36 δόσεων σε πολίτες και επιχειρήσεις στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης. Το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να αποκλείει αυτούς που έχουν τη δυνατότητα αλλά δεν πληρώνουν και να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους άλλους να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να εντάξει στη ρύθμιση των 36 δόσεων και τους καταναλωτές στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης, χωρίς να καταβάλουν το 30% της οφειλής και να προβαίνουν σε εξόφληση των οφειλομένων σε 8 δόσεις, όπως ισχύει σήμερα.
 
2. Εάν προτίθεται να επεκτείνει το χρόνο της παράτασης για την ένταξη στη ρύθμιση των 36 δόσεων, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, για τη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης και δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 36 δόσεων.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου