Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ έχουν εκτιναχθεί, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο.
 
Η ρύθμιση των 36 δόσεων για την εξόφληση οφειλών δεν δείχνει να αποδίδει αφού υπάρχουν διατάξεις που αποκλείουν συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών.
 
Αναφέρομαι σε αυτούς στους οποίους έχει ήδη γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα.
 
Σύμφωνα, λοιπόν, με το κανονιστικό πλαίσιο της ρύθμισης, όλοι αυτοί χάνουν το δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση των 36 δόσεων.
 
Αντίθετα, είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν στην καταβολή του 30% της οφειλής τους, προκειμένου να γίνει επανασύνδεση και στη συνέχεια να εξοφλήσουν το υπόλοιπο της οφειλής σε 8 δόσεις.
 
Είναι σαφές ότι για κάποιους πολίτες, αλλά και για ορισμένες επιχειρήσεις είναι φύσει αδύνατον να καταβάλλουν εφάπαξ το 30% της οφειλής αλλά και να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους σε 8 μόνο δόσεις.
 
Θα πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία να ενταχθούν και αυτοί στη ρύθμιση των 36 δόσεων.
 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάποιοι είναι συστηματικά κακοπληρωτές, με την έννοια ότι έχουν τη δυνατότητα αλλά δεν πληρώνουν.
 
Αυτοί, όμως, είναι η μειοψηφία.
 
Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, θέλουν να τους δοθεί η δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τη ΔΕΗ.
 
Οι υπηρεσίες της ΔΕΗ μπορούν, άλλωστε, να διαμορφώσουν ένα κανονιστικό πλαίσιο για την ένταξη στη ρύθμιση των 36 δόσεων σε πολίτες και επιχειρήσεις στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης. Το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να αποκλείει αυτούς που έχουν τη δυνατότητα αλλά δεν πληρώνουν και να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους άλλους να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να εντάξει στη ρύθμιση των 36 δόσεων και τους καταναλωτές στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης, χωρίς να καταβάλουν το 30% της οφειλής και να προβαίνουν σε εξόφληση των οφειλομένων σε 8 δόσεις, όπως ισχύει σήμερα.
 
2. Εάν προτίθεται να επεκτείνει το χρόνο της παράτασης για την ένταξη στη ρύθμιση των 36 δόσεων, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, για τη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης και δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 36 δόσεων.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου