Στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό και τις συνέργειες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν με παραγωγικούς φορείς, ανέπτυξε ο Τομεάρχης Τουρισμού και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, με θέμα: «Θεσμικές και εταιρικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της αγροτικής και της τουριστικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα».

Ο κ. Κόνσολας επισήμανε ότι η ακραία υπερφορολόγηση, σε συνδυασμό με μια ατμόσφαιρα που λειτουργεί υπονομευτικά απέναντι σε κάθε επιχειρηματική και επενδυτική πρωτοβουλία, αποτελούν τα μεγάλα εμπόδια για την τουριστική ανάπτυξη.

Αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για την άμεση, αλλά και σταδιακή, μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια στον τουρισμό, όπως:

– Η μείωση του φόρου για τις επιχειρήσεις από το 29% στο 20% σε ένα χρονικό ορίζοντα διετίας.

– Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%μέσα σε δύο χρόνια.

– Η κατάργηση του τέλους διανυκτέρευσης.

– Η σταδιακή αποκλιμάκωση του ΦΠΑ στη διαμονή και στην εστίαση ή καθιέρωση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ για τις υπηρεσίες στον τουρισμό.

– Η κατάργηση των επιβαρύνσεων και των διοικητικών και γραφειοκρατικών βαρών που εκτοξεύουν το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσης θεσμοθέτησης και λειτουργίας ενός νέου χωροταξικού για τον τουρισμό, που αποτελεί προϋπόθεση για να έρθουν επενδύσεις.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρθηκε και στο ζήτημα της δια βίου εκπαίδευσης στον τουρισμό, επισημαίνοντας ότι υπάρχει αδυναμία μετεξέλιξης και αναβάθμισης του πλαισίου λειτουργίας και των γνωστικών αντικειμένων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ καταγράφεται και έλλειψη δομών δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού ο τουρισμός δεν είναι μια στατική έννοια αλλά έχει δυναμικά χαρακτηριστικά, που μεταβάλλονται στη ροή του χρόνου.

Ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και ενδοεταιρικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Ο Μάνος Κόνσολας κατέθεσε και τρεις προτάσεις που αφορούν συνέργειες στο πεδίο του τουρισμού από κοινού με παραγωγικούς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα.

Η πρώτη πρόταση είναι ο τομέας της τουριστικής προβολής και προώθησης. Πρέπει να φύγουμε από το σημερινό κρατικοδίαιτο και ξεπερασμένο μοντέλο και να υιοθετήσουμε νέο μοντέλο προβολής και προώθησης του Ελληνικού τουρισμού με τριμερή συμμετοχή  Κράτους, αυτοδιοίκησης και ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Η δεύτερη πρόταση αφορά στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και ειδικά, στη μετεξέλιξη του all inclusive με clusters επιχειρηματικών συνεργασιών που θα περιλαμβάνουν ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών στον τουρισμό αλλά και παραγωγικών μονάδων.

Η τρίτη πρόταση αφορά στη θεσμοθέτηση ίδρυσης ψηφιακών συνεταιρισμών στους οποίους θα συμμετέχουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θα δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Πιστοποίηση των μελών και παροχή υπηρεσιών συνεταιρισμού στα μέλη-επιχειρήσεις,

β) Μείωση λειτουργικών δαπανών για τα μέλη μέσω συνεταιρισμού και προβολή όλων των επιχειρήσεων-μελών,

γ) Συνεργασία των μελών-επιχειρήσεων με δομές του δημοσίου και την αυτοδιοίκηση.