Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει συγκεκριμένα προβλήματα που καταγράφηκαν από το σύλλογο των εργαζομένων, όπως η αναβάθμιση του ραντάρ που εγκαταστάθηκε πριν από 16 χρόνια και ζητά να υπάρξουν άμεσες ενέργειες.
 
Παράλληλα, επισημαίνει ότι αποτελεί υποχρέωση, να διατίθενται τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττονται για την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την εγκατάσταση νέων και σύγχρονων συστημάτων ασφάλειας των πτήσεων και ζητά αναλυτικά στοιχεία για τα ποσά που έχουν διατεθεί για αυτό το σκοπό, τα τελευταία 15 χρόνια.
 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
 
ΘΕΜΑ: «Αναβάθμιση του εξοπλισμού και των συστημάτων ασφάλειας πτήσεων του αεροδρομίου της Ρόδου»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Το αεροδρόμιο της Ρόδου εξυπηρετεί χιλιάδες πτήσεις και διακινεί εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2014 διακινήθηκαν πάνω από 4,5 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2015 καταγράφεται νέα αύξηση, της τάξης του 16%.
 
Είναι σαφές ότι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των συστημάτων ασφάλειας των πτήσεων, είναι κορυφαία προτεραιότητα.
 
Πρόσφατα, ο Σύλλογος εργαζομένων κατέγραψε συγκεκριμένα προβλήματα όπως:
 
-Η ανάγκη αναβάθμισης του ραντάρ, το οποίο έχει εγκαταστάθηκε πριν από 16 χρόνια.
 
-Η αντικατάσταση του βασικού ραδιοβοηθήματος ILS, που εγκαταστάθηκε το 1991.
 
-Η αντικατάσταση του δεύτερου βασικού ραδιοβοηθήματος T-VOR, για το οποίο δεν υπάρχουν, πλέον, ανταλλακτικά λόγω παλαιότητας.
 
-Η λειτουργία του φωτισμού προσέγγισης από τα 900 μέτρα και όχι από τα 500 που είναι σήμερα.
 
-Η αποκατάσταση των λαμπτήρων στους φάρους ABN και ΙΒΝ.
 
-Η εγκατάσταση του συστήματος  Low Level Wind Shear Detector, το οποίο ανιχνεύει τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα κατά τις φάσεις προσγείωσης και απογείωσης των αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Το τελευταίο κρίνεται αναγκαίο καθώς τα τελευταία 15 χρόνια έχουν προκληθεί 6 ατυχήματα λόγω των καιρικών φαινομένων, κυρίως όταν υπάρχουν ισχυροί νοτιοανατολικοί άνεμοι.
 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται με μεγάλη δυσκολία και αυτό χάρη στην αυταπάρνηση των υπαλλήλων, ενώ υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων ηλεκτρολόγων για την κάλυψη των αναγκών σε 24ωρη βάση.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να προχωρήσει, άμεσα, στην αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων που καταγράφηκαν.
 
2.Με δεδομένο ότι μέρος των ανταποδοτικών τελών πρέπει να διατίθεται για την εγκατάσταση και αναβάθμιση των συστημάτων ασφάλειας των πτήσεων, ποια ποσά και για ποιους λόγους, στο συγκεκριμένο τομέα, έχουν διατεθεί για το αεροδρόμιο της Ρόδου τα τελευταία 15 χρόνια;
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου