Από τις 53 νέες θέσεις επικουρικών γιατρών οι 16 αφορούν τις δομές δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα.
 
Συγκεκριμένα:
 
9 θέσεις επικουρικών γιατρών για το Νοσοκομείο Ρόδου.
2 θέσεις επικουρικών γιατρών για το Κέντρο Υγείας Καλύμνου.
2 θέσεις επικουρικών γιατρών στο Κέντρο Υγείας Καρπάθου.
1 θέση στο Ιατρείο Τήλου.
1 θέση στο Ιατρείο Μεγίστης.
1 θέση στο Ιατρείο Γενναδίου.