Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι η επισκεψιμότητα στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου κινείται σε υψηλά επίπεδα και τα έσοδα τα τελευταία χρόνια υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ υψηλή είναι και η επισκεψιμότητα στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
 
Αυτά τα έσοδα θα μπορούσαν να αποτελούν τη χρηματοδοτική βάση μιας νέας προγραμματικής σύμβασης για τη Μεσαιωνική Πόλη, προκειμένου να υλοποιηθούν απαραίτητα έργα συντήρησης και ανάδειξης του μνημείου, όπως αναφέρει στην Επίκαιρη Ερώτησή του ο κ. Κόνσολας.
 
Παράλληλα, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου θέτει και ζήτημα για τον τρόπο και τον βαθμό αξιοποίησης των ακινήτων που διαχειρίζεται το ΤΑΠΑ στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.
 
Επισημαίνει ότι το ΤΑΠΑ διαχειρίζεται 241 ακίνητα από τα οποία, σύμφωνα με στοιχεία του 2013, φαίνεται να εισπράττει μόλις 363.971 ευρώ σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή, τα περισσότερα από αυτά έχουν παραδοθεί στη φθορά του χρόνου, κινδυνεύουν με κατάρρευση και δεν αξιοποιούνται.
 
Σε δήλωσή του ο κ. Κόνσολας, τονίζει:
 
«Το ζήτημα της χαμηλής ή ανύπαρκτης, τα τελευταία χρόνια, ανταποδοτικότητας των εσόδων που εισπράττει το ΤΑΠΑ από τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου είναι μείζον. 
 
Αφορά και στις ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά και της σημερινής, αφού έχει δημιουργηθεί μια ετεροβαρής σχέση. Το Κράτος εισπράττει έσοδα από τη Μεσαιωνική Πόλη, αλλά δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του για την υλοποίηση έργων συντήρησης και ανάδειξης του μνημείου.
 
Επιτέλους, πρέπει να γνωρίζουμε που πηγαίνουν αυτά τα χρήματα την ώρα που η Μεσαιωνική Πόλη έχει ανάγκη από απαραίτητα έργα συντήρησης και ανάδειξής της, ως ιστορικού και ζωντανού μνημείου.
 
Το ίδιο ισχύει και για τα ακίνητα που διαχειρίζεται το ΤΑΠΑ στη Μεσαιωνική Πόλη και είναι σαφές ότι, όχι μόνο δεν συντηρούνται και δεν αξιοποιούνται, αλλά ούτε και αποφέρουν τα έσοδα που πρέπει.
 
Δεν μπορεί να υπάρχουν 241 ακίνητα, που διαχειρίζεται το ΤΑΠΑ στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, και να εισπράττονται μόλις 363.371 ευρώ, με βάση τα στοιχεία του 2013.
 
Πρέπει να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις για τις μισθώσεις αυτών των ακινήτων, τους όρους των μισθώσεων και κατά πόσο αυτοί τηρούνται, αλλά και για τον σχεδιασμό συντήρησης και αξιοποίησης αυτών των ακινήτων».
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
 
Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Η     Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
 
 
ΘΕΜΑ: «Θέμα ανταποδοτικότητας των πόρων που εισπράττει το ΤΑΠΑ από τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου σε σχέση με την υποχρέωση υλοποίησης έργων συντήρησης και ανάδειξης του μνημείου αλλά και για την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται το ΤΑΠΑ»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Το ζήτημα της ανταποδοτικότητας των εσόδων που εισπράττει το ΤΑΠΑ, αλλά και της ορθής αξιοποίησης των ακινήτων που διαχειρίζεται είναι μείζον για το νησί της Ρόδου.
 
Ιδιαίτερα, όταν ο δείκτης της ανταποδοτικότητας, ως προς τη συντήρηση των ιστορικών μνημείων, είναι σε χαμηλό ή ανύπαρκτο επίπεδο, όπως συμβαίνει στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου που έχει παραδοθεί στη φθορά του χρόνου.
 
Οφείλω να επισημάνω ότι η επισκεψιμότητα στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου είναι σταθερά υψηλή και οι εισπράξεις υπερβαίνουν το ένα (1) εκατομμύριο ευρώ, ενώ υψηλή επισκεψιμότητα καταγράφεται και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου.
 
Τα έσοδα, όμως, που εισπράττει το ΤΑΠΑ από τα μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης δεν μεταφράζονται σε έργα συντήρησης και ανάδειξης αυτού του ζωντανού μνημείου.
 
Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι το ΤΑΠΑ διαχειρίζεται 241 ακίνητα της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, από τα οποία εισπράττει σύμφωνα με στοιχεία του 2013, μόλις 363.371 ευρώ. Πολλά από αυτά τα ακίνητα έχουν και αυτά παραδοθεί στη φθορά του χρόνου και κινδυνεύουν με κατάρρευση.
 
Είναι σαφές ότι από τα έσοδα που εισπράττει το ΤΑΠΑ από τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, δεν υπάρχει η αντίστοιχη ανταποδοτικότητα με την εκτέλεση έργων συντήρησης στο μνημείο αλλά και με τη συντήρηση και αξιοποίηση των ακινήτων στη Μεσαιωνική Πόλη. Με τα έσοδα αυτά, θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μια προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση έργων ανάδειξης και συντήρησης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου όπως ίσχυε παλαιότερα.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να υλοποιήσει μια πολιτική ανταποδοτικότητας σε σχέση με τα έσοδα που εισπράττει το ΤΑΠΑ από τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου για τη συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου. Σε σχέση με τα ακίνητα που διαχειρίζεται το ΤΑΠΑ στη Μεσαιωνική Πόλη ποια είναι τα έσοδα το 2014 και 2015, πόσες μισθώσεις υπάρχουν και αν τηρούνται οι όροι και ποια ποσά έχουν διατεθεί για τη συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου το 2014 και το 2015.
 
 
 
 
O ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου