και ανάδειξης του μνημείου αλλά και για την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται το ΤΑΠΑ»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Το ζήτημα της ανταποδοτικότητας των εσόδων που εισπράττει το ΤΑΠΑ, αλλά και της ορθής αξιοποίησης των ακινήτων που διαχειρίζεται είναι μείζον για το νησί της Ρόδου.
 
Ιδιαίτερα, όταν ο δείκτης της ανταποδοτικότητας, ως προς τη συντήρηση των ιστορικών μνημείων, είναι σε χαμηλό ή ανύπαρκτο επίπεδο, όπως συμβαίνει στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου που έχει παραδοθεί στη φθορά του χρόνου.
 
Οφείλω να επισημάνω ότι η επισκεψιμότητα στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου είναι σταθερά υψηλή και οι εισπράξεις υπερβαίνουν το ένα (1) εκατομμύριο ευρώ, ενώ υψηλή επισκεψιμότητα καταγράφεται και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου.
 
Τα έσοδα, όμως, που εισπράττει το ΤΑΠΑ από τα μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης δεν μεταφράζονται σε έργα συντήρησης και ανάδειξης αυτού του ζωντανού μνημείου.
 
Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι το ΤΑΠΑ διαχειρίζεται 241 ακίνητα της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, από τα οποία εισπράττει σύμφωνα με στοιχεία του 2013, μόλις 363.371 ευρώ. Πολλά από αυτά τα ακίνητα έχουν και αυτά παραδοθεί στη φθορά του χρόνου και κινδυνεύουν με κατάρρευση.
 
Είναι σαφές ότι από τα έσοδα που εισπράττει το ΤΑΠΑ από τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, δεν υπάρχει η αντίστοιχη ανταποδοτικότητα με την εκτέλεση έργων συντήρησης στο μνημείο αλλά και με τη συντήρηση και αξιοποίηση των ακινήτων στη Μεσαιωνική Πόλη. Με τα έσοδα αυτά, θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μια προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση έργων ανάδειξης και συντήρησης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου όπως ίσχυε παλαιότερα.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να υλοποιήσει μια πολιτική ανταποδοτικότητας σε σχέση με τα έσοδα που εισπράττει το ΤΑΠΑ από τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου για τη συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου. Σε σχέση με τα ακίνητα που διαχειρίζεται το ΤΑΠΑ στη Μεσαιωνική Πόλη ποια είναι τα έσοδα το 2014 και 2015, πόσες μισθώσεις υπάρχουν και αν τηρούνται οι όροι και ποια ποσά έχουν διατεθεί για τη συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου το 2014 και το 2015.
 
 
 
 
O ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου